Kuva: Unsplash

Case Cloubi: Audintoinnilla työntekijälähtöinen näkökulma HR-käytäntöihin

Asiakkaamme

Cloubi kehittää pilvipohjaista opetusteknologiaa, missionaan tuottaa erinomaisia digitaalisen oppimisen kokemuksia. Työntekijäkokemukseen panostaminen on Cloubille tärkeää, koska osaavat ja sitoutuneet työntekijät ovat keskiössä tavoitteiden saavuttamisessa.

Kasvun myötä myös työnantajakuvan rakentaminen ja viestiminen ovat juuri nyt ajankohtaisia. Cloubilla on ymmärretty, että kestävä työnantajakuva lähtee aina työntekijöiden aidosta kokemuksesta.

Lähtötilanne ja odotukset

Cloubilla hyvää työntekijäkokemusta on rakennettu pitkäjänteisesti ja esimerkiksi elämäntilannekokemus oli jo ennestään tunnistettu vahvuus – minkä Fambitionin toteuttama auditointikin vahvisti. Nyt haluttiin katsoa HR-prosesseja kokonaisvaltaisesti työntekijöiden näkökulmasta ja saada ulkopuolinen näkemys työntekijäkokemuksen nykytilanteesta sekä kehittämistarpeista.

Ratkaisut

Fambition toteutti Cloubille työntekijäkokemuksen auditoinnin, joka on tehokas HR-prosessien läpivalaisu keskittyen työntekijän kannalta kriittisiin hetkiin. Jenni Rouvinen Cloubin HR:stä kommentoi auditoinnin helppoutta:

“Olin iloisesti yllättynyt, että auditointi ei vaatinut meiltä enempää kuin muutaman tunnin esivalmisteluja dokumenttien keräämiseksi, kyselyyn vastaamisen ja palautekeskustelun.”

Auditoinnin pohjalta Cloubi sai objektiivisen arvion työntekijäkokemuksen eri osa-alueiden nykytilasta: saapumiskokemus, yhteisökokemus, kasvukokemus, hyvinvointikokemus, elämäntilannekokemus, epäkohtakokemus sekä lähtökokemus.

Lisäksi auditointiin sisältyi priorisointilista Fambitionin suosittelemista toimenpiteistä sekä konsultoiva palautekeskustelu.

Kokemukset ja palaute

“Saimme auditoinnista hyvän ja selkeän listan kehityskohteisiin ja nämä vieläpä listattuna helpoimmasta hankalimpaan.”

“Suosittelen auditointia erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan parantaa työntekijöiden työssä viihtymistä ja esihenkilötyön laatua ja sitä kautta parantaa tuottavuutta. Tämä on myös hyvä keino saada ulkopuolinen näkemys työpaikan HR-käytäntöihin ja herätellä katsomaan käytäntöjä ja prosesseja työntekijöiden perspektiivistä.”

Mitä seuraavaksi?

“Ensimmäiseksi sisäisesti lähdemme parantamaan keskusteluprosessejamme tasalaatuisiksi kehitysehdotusten perusteella”, Jenni Rouvinen kertoo.

Auditoinnin ja työntekijöiltä saadun palautteen perusteella tunnistettuja vahvuuksia hyödynnetään jatkossa myös Cloubin työnantajakuva- ja rekrytointiviestinnässä. Työntekijäkokemus ei kuitenkaan ole projekti joka valmistuisi, vaan jatkuvaa kehittämistä yhdessä työntekijöiden kanssa.

 

Asiantuntijat

Linda Rautanen
Työntekijäkokemuksen asiantuntija: yksilö- ja johtoryhmä-coaching, brain-based
050 570 8790
Laura Hannola
Työntekijäkokemuksen asiantuntija: työyhteisöt, muutos, kehitys, KTM

Haluatko kehittää työntekijäkokemusta? Hienoa!

Lue lisää työntekijäkokemus-oppaastamme