Case Innolink: Työntekijäkokemuksen nykytilan kartoitus ja inhouse people-asiantuntijan hyödyntäminen

Asiakkaamme

Innolink on suomalainen tiedolla johtamisen konsulttiyhtiö, jossa työskentelee noin 60 ammattilaista. Innolink on tiedolla johtamisen suunnannäyttäjä, joka helpottaa ratkaisuillaan asiakkaidensa johtamisen arkea. Tiedolla johtamisen palvelut kattavat markkinatutkimukset, analytiikan ja data-alustat. Rennon, avoimen ja kannustavan yrityskulttuurin vaaliminen on Innolinkillä tärkeä asia, joka näkyy työntekijöiden viihtyvyydessä ja fiiliksessä.  

Lähtötilanne

Innolinkillä on tunnistettu työntekijäkokemuksen kehittäminen yhdeksi tärkeäksi prioriteetiksi kasvua tukemaan. Innolinkillä on seurattu työntekijöiden tyytyväisyyttä systemaattisesti pulssi- ja henkilöstökyselyillä. Syvällisemmän työntekijäymmärryksen saamiseksi toimitusjohtaja Pekka Vuorela halusi ulkopuolisen asiantuntijan avuksi. Tavoitteena oli tunnistaa vahvuudet sekä löytää selkeitä kehityskohteita, joihin tarttua ja joita edistää systemaattisesti.

Ratkaisut

Fambition keräsi Innolinkin johdolle työntekijäymmärrystä haastatteluiden, työpajojen ja havainnoinnin avulla. Fambition esitteli työntekijäkokemuksen nykytila-kartoituksen löydöksiä johdolle yhteisessä työpajassa. Yhteenvedon jälkeen tuloksia on hyödynnetty jo osana laajempaa toiminnankehittämistyötä sekä uutta strategiaa. 

Yhteistyö on jatkunut analyysin jälkeen Fambitionin inhouse People-asiantuntijan hyödyntämisellä. Fambitionin rooliin on kuulunut johdon strateginen tukeminen  työntekijäkokemuksen kehittämisessä, kartoituksen pohjalta määritettyjen kehittämistoimenpiteiden vieminen käytäntöön, people-strategian rakentaminen sekä johdon coachausta.

 Kokemus ja palaute

Toimitusjohtaja Pekka Vuorelan kommentit yhteistyöstä:

Olemme ymmärtäneet Fambitionin tekemän nykytila-kartoituksen kautta laadullisemmin ja laaja-alaisemmin työntekijäkokemusta – mikä se on, mistä se syntyy sekä sen laajemmat vaikutukset liiketoimintaan. Muun muassa osaamisen kehittäminen, onboarding ja kehityskeskusteluprosessit ovat toimenpiteinä päivitetty ja laitettu kuntoon nykytilakartoituksen jälkeen Fambitionin toimesta.  

Fambitionin sparraamana toteutetun People-strategian kautta meidän asiantuntijamme on nyt nostettu myös uuden liiketoimintastrategian keskiöön. Samalla asiat on kytketty käytäntöön ja operatiivisiin prosesseihin. 

Fambitionin ihmislähtöinen ote on auttanut sparraamaan ja haastamaan sitä, millaisia päätöksiä teemme. Ymmärrämme nyt vielä paremmin, miten ihmiset käyttäytyvät, oppivat ja motivoituvat. Työ jatkuu ja on edelleen kesken, mutta fiilis on erittäin positiivinen yhteistyöstä.