Kuva: Pexels

Case Kiwa: valmennuksilla kohti hyvinvointikokemusta

Lähtötilanne

Kun suunnittelimme valmennusta Kiwan työntekijöille, esiin nousivat ihmisen kyvyt vastata muuttuvan asiantuntijatyön vaatimuksiin. Asiakkaamme kaipasi työntekijöilleen uusia näkökulmia omaan hyvinvointiin ja työn tekemiseen sekä työntekijöille konkreettisia työkaluja ajanhallinnan ja arkihyvinvoinnin tueksi.

Asiakkaamme

Aiemmin Kiwa Inspectana tunnettu yritys on nyt Kiwa, yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus-, ja sertifiointiyrityksistä. Kiwa luo palveluillaan luottamusta asiakkaidensa tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, johtamisjärjestelmiin ja työntekijöihin.

Ratkaisut

Muotoilimme tiiviin, puolen päivän valmennussisällön Kiwan tarpeisiin. Valmennus toteutettiin yhteensä viidelle tiimille eri puolilla Kiwaa, ja osallistuijia oli yli 100. Palautteen mukaan sisältö sai ihmiset ajattelemaan arkihyvinvointia laajempana kokonaisuutena, ei vain työtyytyväisyytenä ja erillisenä vapaa-aikana. Valmennuksessa käsiteltiin muun muassa sitä, miten aivot sopeutuvat työelämän nopeaan muutokseen ja intensifikaatioon sekä miten oman ajanhallinnan tueksi on hyödyllistä keskittyä myös energianhallintaan. 

Pienessä ryhmässä valmennus todettiin erityisen toimivaksi, sillä keskustelua ja ideoita jokaisen yksilöllisen hyvinvointikokemuksen parantamiseksi syntyi helposti.

Osallistuijen kokemukset ja palaute

“Fambition toi esille juuri meidän työhömme liittyviä vinkkejä ja ideoita sekä oli selvästi perehtynyt aiheeseen”, kommentoi laboratoriopäällikkö ja tiimin esihenkilö Paula Kurola.

“Suosittelen arkihyvinvoinnin ja ajanhallinnan valmennuksia asiantuntijatyötä tekeville yrityksille, joissa työn laatu paranee käsi kädessä paremman hyvinvoinnin myötä”, Kurola sanoo.

“Oikeastaan suosittelen tätä kaikille työntekijöille, joilla on tehtäviä, vastuita ja itsenäinen työajan käyttö.”

Mitä seuraavaksi?

Osallistujat kokivat aihepiirin tärkeäksi, ja palautteissa kysyttiin jatkotoimenpiteistä. Asiakkaamme tavoitteena on, että arkihyvinvointi näkyy työyhteisössä pysyvämpänä teemana ja valmennuksesta nousseita kehitykohteita lähdetään edistämään yhdessä, käytännön konkreettisiksi teoiksi asti.

Asiantuntijat

Linda Rautanen
Työntekijäkokemuksen asiantuntija: yksilö- ja johtoryhmä-coaching, brain-based
050 570 8790
Laura Hannola
Työntekijäkokemuksen asiantuntija: työyhteisöt, muutos, kehitys, KTM

Haluatko kehittää työntekijäkokemusta? Hienoa!

Lue lisää työntekijäkokemus-oppaastamme