Inklusiivinen työelämä

Case PHHYKY: Työntekijäkokemuksen kehittämisen kumppanuus

Asiakkaamme

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveyden palveluja. PHHYKY on maakunnan suurin alan toimija ja työnantaja. Yhtymän palveluksessa on noin 7000 työntekijää.

Työntekijäkokemukseen panostaminen on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle tärkeää, koska hyvinvoivat ja sitoutuneet työntekijät ovat yhtymälle elintärkeitä ja työntekijöiden tuottama onnistunut asiakaskokemus on yhtymän tekemisen keskiössä.

Lähtötilanne ja odotukset

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä muun muassa johtamista ja hyvinvointia on kehitetty jo vuosien ajan eri hankkeiden, projektien ja uudistusten myötä. Työntekijäkokemus on yhtymässä ymmärretty laajasti ja esimerkiksi elämäntilannekokemusta on jo kehitetty Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan osallistumisen myötä.

Nyt työntekijäkokemus on nostettu osaksi PHHYKY:n viisivuotista muutosohjelmaa. Työntekijäkokemuksen nykytilaa lähdettiin kartoittamaan Fambitionin toteuttaman auditoinnin kautta. Asiakkaan ensisijainen tavoite oli saada auditoinnin myötä parempi ymmärrys ja toimenpidesuosituksia siihen, miten työntekijäkokemusta voidaan kehittää ihmislähtöisesti, ketterästi ja systemaattisesti.

Ratkaisut

Fambition toteutti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle keväällä 2020 työntekijäkokemuksen auditoinnin.

Auditoinnin pohjalta PHHYKY sai ulkopuolisen arvion työntekijäkokemuksen kehittämisen nykytilasta, vahvuuksista ja tunnistetuista kehittämiskohdista. Ratkaisuna kehitimme asiakkaan kanssa ketterän työntekijäkokemuksen kehittämisen mallin, jonka avulla lähdetään pala kerrallaan kokeilemaan ja testaamaan uusia ratkaisuja –  yhdessä työntekijöiden kanssa.

Kokemus ja palautteet

PHHYKY:n Henkilöstöjohtaja Erja Saari kommentoi auditointia seuraavasti:

“Parasta oli, että auditoinnista löytyi jo paljon vahvuuksia ja myös vahvuuksia, joita emme olleet itse tunnistaneet. Linda ja Laura perehtyivät syvällisesti materiaaliin, emmekä saaneet pelkästään kirjallista raporttia vaan kumppanuutta alusta alkaen. Yhdessä tekeminen kanssamme oli jo osa auditointia ja opimme matkalla toinen toisiltamme. Saimme loistavia maistiaisia työntekijälähtöisestä, ketterästä kehittämisestä.”

Mitä seuraavaksi?

Työntekijäkokemuksen kehittäminen jatkuu Päijät-Hämeessä muutosohjelman ja strategian mukaisesti. Fambition jatkaa työryhmän asiantuntijakumppanina ja sparraajana tällä muutosmatkalla.