Case Unilever: Tulevaisuuden taitoja vahvistavat työpajat Unileverin työntekijöille

Asiakkaamme

Unilever on globaali päivittäistavaroita valmistava bränditalo, jonka toimintaa ohjaavat vastuullisuus ja globaali tavoite: parantaa tuotteillaan ihmisten elämää ja samalla osallistua maailman sosiaalisten- ja ympäristökysymysten ratkaisuun. 

Unileverillä vastuullisuus muodostaa koko strategian ytimen: tähän sisältyvät rinnakkain niin liiketoimintaan, brändeihin kuin ihmisiin liittyvä vastuullisuus. 

Yksi osa vastuullisuutta on sen varmistaminen, että työntekijöillä on tarvittava osaaminen ja taidot, joita tarvitaan vaikeasti ennakoitavassa maailmassa. Unileverin tavoitteena on, että jokaisen työntekijän osaaminen ja työmarkkina-arvo on lähtiessä suurempi kuin Unileverille tultaessa.

Lähtötilanne

Työntekijöiden hyvinvointi, oppiminen ja työn merkityksellisyys on nostettu keskiöön Unileverin globaalissa Future Fit -konseptissa, jonka tavoitteena on auttaa kaikkia työntekijöitä navigoimaan ja kukoistamaan nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Unileverin Pohjoismaiden HR-johtaja Jennifer Paatelainen ja tehtaanjohtaja Siina Jantunen kääntyivät Fambitionin puoleen, koska he kaipasivat ulkopuolista kumppania fasilitoimaan työntekijöiden tulevaisuustaitoja vahvistavia Future Fit -työpajoja Sipoon tehtaalla. 

Ratkaisu

Fambition suunnitteli ja toteutti valmennuskokonaisuuden, joka pohjautui Unileverin globaaliin konseptiin mutta paikallisen organisaation ja ihmisten tarpeisiin sovellettuna. Matkan aikana kaikki Sipoon työntekijät saivat mahdollisuuden yhdessä työkaverien kanssa pysähtyä oman hyvinvoinnin, työn merkityksen sekä tulevaisuuden tavoitteiden, osaamisen ja oppimisen teemojen äärelle. 

Osallistujat kokivat saaneensa päivästä uusia ajatuksia omaan työhön, hyvinvointiin ja työuraan myös pidemmällä tähtäimellä. Oman henkilökohtaisen suunnitelman työstäminen sekä työkaverien kanssa käydyt keskustelut ja yhteiset pohdinnat avasivat uusia näkökulmia. 

Asiakkaan kommentit

HR-johtaja Jennifer Paatelaisen kommentit yhteistyöstä:

“Yhteistyö Fambitionin kanssa oli erittäin sujuvaa ja joustavaa. Saimme toivomamme valmennuskokonaisuuden vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella. Fambition vastasi työpajojen sisällön suunnittelusta Unileverin globaalien konseptien pohjalta, käytännön järjestelyistä sekä asiantuntevasta fasilitoinnista. 

Fambition ymmärsi nopeasti meidän tarpeemme ja myös räätälöi sisällön kohderyhmälle sopivaksi. Valmentajien innostava ja helposti lähestyttävä tyyli sekä nopea luottamuksen ilmapiirin luominen sai osallistujilta erityisesti kiitosta ja tähän olin itse myös todella tyytyväinen.”