Läheisen kuolema ja suru töissä -verkkokurssi avuksi työpaikoille

Läheisen kuoleman kokenut tarvitsee tukea, empatiaa ja joustoa – myös työpaikallaan. Vuosittain kymmenet tuhannet suomalaiset menettävät läheisensä ennenaikaisesti. Työnantajille, esihenkilöille ja muille työyhteisön hyvinvoinnista vastaaville suunnattu verkkokurssi antaa toimintamalleja ja työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän läheinen kuolee.

Kuolema ja suru näkyvät ja tuntuvat työpaikoilla, vaikka siitä ei usein puhuta. Tutkimusten mukaan kuolevaa jää suremaan keskimäärin 4-6 ihmistä. Kuolema siis koskettaa joka vuosi arviolta 200-360 tuhatta  kuolevan läheistä tai perheenjäsentä suoraan, ja välillisesti huomattavasti useampaa.

Surevan kohtaaminen ja tukeminen työpaikoilla ei aina onnistu tavalla, joka auttaisi työntekijää töihin paluussa. Jopa kolmasosa surua kokeneista oli harkinnut työpaikan vaihtoa läheisen kuoleman jälkeen, selvisi surujärjestöjen jäsenistölle tehdystä kyselytutkimuksesta (n=565). Kuolema on edelleen tabu, ja tästä syystä moni jää surunsa kanssa yksin etenkin töissä, jonne henkilökohtaisen elämän asiat ja tunteet eivät perinteisesti ole kuuluneet.

Työpaikoilla tarvitaan ymmärrystä sekä konkreettista tietoa käytänteistä, joilla läheisensä menettäneen työkykyä ja työhön paluuta voidaan tukea. Oikein ajoitetut toimenpiteet tukevat surevien toiminta- ja työkykyä ja auttavat heitä jatkamaan arjessa elämistä menetyksen jälkeen. Työnantajalla ja työyhteisöllä voi olla tässä merkittävä rooli. Tukea, joustoa ja empatiaa tarvitaan sekä omalta esihenkilöltä ja työtovereilta että esimerkiksi henkilöstöhallinnon taholta.

Surevia tukemalla työpaikalla voidaan vähentää paitsi inhimillistä kärsimystä, myös terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä yritysten ja yhteiskunnan kuluja. Surevan ihmisen kohtaaminen työpaikalla on kyselytutkimuksen mukaan hetki, joka joko onnistuu odotukset ylittäen – tai vastaavasti epäonnistuu surkeasti.

Työntekijäkokemuksen asiantuntijayritys Fambition vastaa tarpeeseen tuoreella verkkokurssilla. Kurssi on tarkoitettu jokaiselle työhyvinvoinnista kiinnostuneelle työnantajalle ja siitä työpaikalla vastaavalle henkilölle. Kurssi sopii erityisesti esihenkilöille ja HR:n edustajille.

Verkkokurssi perustuu asiantuntijatietoon sekä läheisen kuoleman kokeneiden ihmisten kokemuksiin. Se on tehty yhteistyössä surujärjestöjen yhteisen Surevan kohtaaminen -hankkeen kanssa. Verkkokurssi on nyt kaikkien työnantajien saatavilla helposti tiiviin verkkopohjaisen valmennuskokonaisuuten muodossa. Sisältö on suoraan sovellettavissa käytäntöön. Kurssi on täysin ainutlaatuinen ja ensimmäinen tähän tarkoitukseen tehty.

Ostamalla kurssin tuet myös surujärjestöjen arvokasta työtä. Jokaisesta ostetusta kurssista 30€ menee surujärjestöjen Surevan kohtaaminen -toimintaan.

Tiedote: Julkaistu 12.3.2020

Lisää blogikirjoituksiamme