Luottamus ansaitaan työntekijäkokemuksen kriittisissä hetkissä – Vastuullinen työnantaja, näin tuet surevaa

Työnantajilta odotetaan yhä enemmän sosiaalista ja inhimillistä vastuuta suhteessa yhteiskuntaan ja omiin työntekijöihin. Juuri nyt käsillä olevan koronavirusepidemian myötä tämä on tullut erittäin hyvin näkyväksi: kansallisen kriisin aikana konkreettisia vastuullisuustekoja tekevä yritys huomataan ja muistetaan – vielä pitkään kriisin jälkeen.

Sama pätee pienemmässä mittakaavassa tavallisessa elämässä ja arjessa. Jokaisen ihmisen ja työntekijän elämään mahtuu monia vaiheita: niin henkilökohtaisia onnen hetkiä kuin mustia aikoja. Iloissa on usein helppo elää mukana, mutta vastuullinen työnantaja on työntekijänsä tukena myös niissä elämän karikoissa.

Välitön palkkio ei tällöin ole välttämättä niinkään yrityskuvaa hivelevä näkyvyys mediassa ja somessa, vaan lopulta jotain konkreettisisempaa ja tärkeämpää eli omien työntekijöiden luottamus, arvostus ja sitoutuminen. Tämä leviää kyllä myös ulospäin.

Kun työntekijää kohtaa kriisi, tarvitaan kohtaamista, empatiaa ja kuuntelemista –  mutta myös hyviä ja toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja.

 

Läheisen kuolema on elämän kokemuksista traagisin

Elämässä eteen tulevista kokemuksista traagisin on kuoleman kohtaaminen ja rakkaan läheisen menettäminen. Kuolema ja suru näkyvät ja tuntuvat työpaikoilla, vaikka siitä ei usein puhuta. Kuolema koskettaa Suomessa joka vuosi arviolta 200-360 tuhatta  kuolevan läheistä tai perheenjäsentä.

Fambition Consultingin toteutti vuonna 2019 yhteistyössä suomalaisten surujärjestöjen kanssa kyselyn, jossa kartoitettiin läheisensä menettäneiden kokemuksia työhön paluuseen ja työpaikalla koettuun tukeen liittyen. Kyselymme mukaan surevan ihmisen kohtaaminen työpaikalla on usein hetki, joka joko onnistuu odotukset ylittäen – tai vastaavasti epäonnistuu surkeasti.

Luonnollisuudestaan huolimatta kuolema on edelleen yhteiskunnassamme tabu, ja tästä syystä moni jää surunsa kanssa yksin etenkin työpaikalla, jonne henkilökohtaisen elämän asiat ja tunteet eivät perinteisesti ole kuuluneet.

Viisi vinkkiä surevan tukemiseen työpaikalla

    1. Empaattisuus ja kohtaaminen. Työpaikalla kannattaa yhdessä pohtia ja keskustella, millaista on aito empatia ja läsnäolo.
    2. Osanotto on aina oikein. Surevan kohdatessa voi olla vaikea löytää sanoja. Koskaan ei ole väärin ottaa osaa ja kysyä, miten toinen voi.
    3. Vastuullinen työnantaja vie arvot käytäntöön. Varmistakaa yhteinen tahtotila elää kirjatut arvot todeksi. Arvot mitataan konkreettisina tekoina.
    4. Ennakointi. Luokaa valmiit toimintamallit ja kouluttakaa esihenkilöt niihin. Pahimmassa tapauksessa sureva on joutunut itse selvittämään työpaikan toimintamalleja akuutissa tilanteessa.
    5. Yksilöllinen jousto ja tuki. Jokainen tarvitsee eri asioita. Älä oleta, vaan uskalla kysyä.

Tulevaisuuden työelämä on inhimillinen. Ihmisen ja elämän kaikki puolet ovat läsnä ja saavat näkyä, eikä kenenkään tarvitse sulkea itsestään mitään pois ollakseen osa työyhteisöä. Elämän kriiseissä tukemalla työnantaja osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen kaikissa vastaan tulevissa tilanteissa.

Verkkokurssi avuksi työpaikoille

Työpaikoilla tarvitaan selkeästi enemmän ymmärrystä ja konkreettista tietoa käytänteistä, joilla läheisensä menettäneen työkykyä ja työhön paluuta voidaan tukea. Työntekijäkokemuksen asiantuntijayritys Fambition vastaa tarpeeseen uniikilla verkkokurssilla, joka on tarkoitettu jokaiselle työhyvinvoinnista kiinnostuneelle työnantajalle ja siitä työpaikalla vastaavalle henkilölle. Kurssi sopii erityisesti esihenkilöille ja HR:n edustajille.

Verkkokurssi on tehty yhteistyössä surujärjestöjen yhteisen Surevan kohtaaminen -hankkeen kanssa ja jokaisesta ostetusta kurssista 30€ menee surujärjestöjen Surevan kohtaaminen -toimintaan.

Blogin kirjoittaja Laura Hannola on sosiaalipsykologi ja työntekijäkokemuksen asiantuntija.

Blogi on julkaistu alunperin Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjan blogissa.