Vieraskynä: Perheystävällinen työpaikka – koska meillä kaikilla on perhe

Blogin kirjoittaja Virpi Salmi toimii Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman asiakasvastaavana. Ohjelman toteuttajana toimii Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy yhteistyökumppaninaan Fambition Consulting.

Perheystävällisyys työpaikoilla mielletään usein joustoiksi, joita on mahdollisuus saada erityisesti silloin kun lapset ovat pieniä. Viime viikkoina otsikoihin on hienosti noussut myös ikääntyvistä vanhemmista huolehtimisen tuomat tarpeet. Keitä kaikkia työpaikan perheystävällisyyskäytänteiden tulisi koskettaa?

Laaja perhekäsitys

Laaja perhekäsitys tarkoittaa, että jokainen määrittelee itse, keitä omaan perheeseen kuuluu. Usein nämä suhteet perustuvat kiintymykseen, lojaliteettiin ja huolehtimisvelvoitteeseen.

Ydinperheen ohella perheet ovat entistä useammin myös tahattomasti tai tarkoituksella lapsettomia pariskuntia, yhden vanhemman perheitä tai perheitä, joihin kuuluu omien lasten lisäksi puolison lapset. Useimmilla meillä on myös vanhemmat, appivanhemmat ja sisaruksia. Lemmikeistä puhumattakaan.

Perhe voi joillekin perustua myös muuhun kuin sukulaisuussuhteeseen. Milleniaalit-kirjan kirjoittajat Annina Vainio ja Tuija Sorjanen kertovat, että monet heidän kirjaansa varten haastatellut milleniaalit kokivat perheekseen mm. läheiset ystävät.

Laaja perhekäsitys haastaa työnantajaa, kun mietitään henkilöstökäytänteitä. Tiukat linjaukset voivat helpottaa päätöksentekoa vaikeissa kysymyksissä. Perheystävällisillä työpaikoilla ymmärretään kuitenkin, että myös tilannekohtaista joustavuutta tarvitaan: perhetilanteestaan uupuneen työntekijän kuorma ei yleensä kevene perhemäärittelyihin vetoamalla.

Perheystävällinen työpaikka mahdollistaa työn ja muun elämän tasapainon

Perheystävällisyyden ensisijainen tavoite ei kuitenkaan ole vain kuormittavassa tai poikkeuksellisessa elämäntilanteessa joustaminen. Aidosti perheystävällisellä työpaikalla jokainen elämänvaihe tai elämäntapa nähdään yhtä arvokkaana. Toiset tulevat aina tarvitsemaan enemmän joustoa kuin toiset. Silti kaikilla pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus rakentaa omannäköistä elämää ilman työuupumusriskiä.

Esimerkiksi viime päivinä tapetilla olleeseen syntyvyyden laskuun ei mielestäni vaikuta ainoastaan se, miten vanhemmuuteen ja perhevapaisiin suhtaudutaan työpaikoilla. Merkitystä on myös sillä, miten perheystävällistä työ on ennen kuin lapsia edes harkitaan. Ei ole lainkaan harvinaista, etteivät sinkut tai lapsettomat jaksa huolehtia sosiaalisista suhteistaan, koska he tekevät niin paljon töitä.

Ajattelen niin, että perheystävällisen työpaikan tärkeimmät mittarit ovatkin loppujen lopuksi: miten hyvin tässä työssä on mahdollista rakentaa tasapainoista arkea kaikissa elämänvaiheissa ja miten työpaikalla pystytään käsittelemään poikkeuksellisia ja kuormittavia elämäntilanteita. Työpaikan tulisi olla perheystävällinen jokaiselle, joka päivä.

Virpi Salmi

Perheystävällinen työpaikka –ohjelman tavoitteena on edistää työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytänteitä työpaikoilla. Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen voi saada työnantaja, joka täyttää perheystävällisyyden kriteerit. Tunnuksen myöntää Väestöliitto ry. Tunnus kertoo työnantajan sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen ja organisaation sosiaalisesta vastuullisuudesta.

Lisää blogikirjoituksiamme