Poikkeustilanteessa erilaisten elämäntilanteiden ymmärrys korostuu – ota talteen Fambitionin ja Hydacin vinkit

Useissa organisaatioissa on nyt poikkeustilanne, kun töitä tehdään kotoa käsin. Paljon on puhuttu digi- ja etätyöloikasta, mutta kyseessä on myös aikamoinen kulttuurinen loikka kohti työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista tavalla, jota emme ole aikaisemmin kokeneet.  

Tässä ajassa tulemme uudella tavalla tietoiseksi työkavereiden perhe-elämästä – halusimme sitä tai emme. Tilanteet kodeissa ovat hyvin yksilöllisiä mutta varmaa on se, että kukaan ei nyt elä omaa normaalia arkeaan tuttujen ja turvallisten rutiinien kannattelemana. 

Tämä haastaa myös työnantajat löytämään uusia tapoja tukea työn ja perheen yhteensovittamista.

Etumatkalta tässä tilanteessa ovat lähteneet ne organisaatiot, joissa on jo aikaisemmin panostettu perheystävällisen kulttuurin ja käytäntöjen luomiseen. Huonoimmassa lähtötilanteessa ovat puolestaan ne työpaikat tai tiimit, joissa ihmiset on haluttu nähdä ensisijaisesti vain työntekjiöinä eikä kotiasioiden ole katsottu kuuluvan työpaikalle.

 

Hydacilla elämäntilanteet huomioidaan yksilöllisesti

Hydrauliikan, elektroniikan ja prosessitekniikan ratkaisuja tarjoava Hydac Oy on vaalinut perheystävällisiä ja joustavia työkäytäntöjä jo pitkään. Viime vuosina kehittäminen on ollut systemaattista ja yritys tavoittelee parhaillaan Väestöliiton myöntämää Perheystävällinen työpaikka -tunnusta. Fambition on Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman luotettu asiantuntijakumppani

Työntekijöiden toiveiden perusteella Hydacilla on muun muassa lisätty ja kehitetty etätyön tekemistä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Tämä on lisännyt työntekijöiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä, mutta yllättäen auttanut myös niissä tilanteissa, kun hyvä työntekijä on muuttanut toiselle paikkakunnalle ja on voinut jatkaa työskentelyä kotoa käsin. 

Siirtyminen korona-ajan kotoa käsin työskentelyyn onkin sujunut mutkattomasti. Itse asiassa jopa niin hyvin, että sisäisten palaverien ja asiakastapaamisten siirtyminen virtuaalisiksi saattaa jäädä käytännöksi myös korona-kriisin jälkeen. 

Vinkit erilaisten elämäntilanteiden tukemiseen

Hydacin HR-koordinaattori Elina Saarentaus kertoi meille, miten Hydacilla on tuettu eri elämäntilanteissa olevia työntekijöitä poikkeustilanteessa. Kokosimme tähän Hydacin ja Fambitionin parhaat vinkit:

1. Viestikää työnantajana vahvasti, että perhe ja läheiset ovat ykkösiä ja työt on järjesteltävissä näiden haasteiden ympärille.

2. Vahvistakaa laajaa perhekäsitystä ja huomioikaa erilaisia elämäntilanteita yksilöllisesti. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen ei koske vain lapsiperheitä.

3. Kysykää suoraan henkilöstöltä esimerkiksi lyhyillä pulssikyselyillä, miten työnantajan toiminta perheen ja työn tasapainon näkökulmasta koetaan ja millaisia toiveita ihmisillä on.

4. Etsikää yhdessä ja mahdollistakaa erilaisia ratkaisuja: tavallista laajemmat työaikajoustot, osittainen työaika tai lomien ja muiden vapaiden käyttö.

5. Varmistakaa yhdenmukainen ja empaattinen kohtaaminen: tukekaa esihenkilöitä uudessa tilanteessa esimerkiksi valmennuksella tai coachauksella.

6. Säilyttäkää poikkeusajasta se, mikä toimii ja helpottaa työntekijöiden arkea myös myöhemmin: esimerkiksi etätyö ja virtuaalipalaverit vapauttavat aikaa perheelle ja harrastuksille. 


Me Fambitionissa olemme työtentekijäkokemuksen asiantuntijoita ja tunnemme elämäntilannekokemuksen ja sen vaikutukset työntekijäkokemukseen. Olemme Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman luotettu asiantuntijakumppani.

Konsultoimme asiakkaitamme perheystävällisyyden kehittämisessä, vedämme työpajoja työyhteisöille ja valmennamme esihenkilöitä.

Kirjoittanut Fambitionin työntekijäkokemuksen asiantuntija ja sosiaalipsykologi Laura Hannola.