Uuden ajan työhyvinvointipäivä vastaa muutokseen

Saatat miettiä, mikä olisi puhutteleva teema seuraavaan työhyvinvointipäiväänne. Mikä aihe kiinnostaisi ihmisiä työpaikallasi ja toisi keskusteluun tärkeitä näkökulmia ja kehitysideoita tukemaan työntekijöiden hyvinvointia?

Vastaus on perheystävällisyys ja erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen. Uuden ajan työhyvinvointipäivä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Työhyvinvointipäivät ovat edelleen hyvä ja toimiva konsepti, jota olemme Fambitionissa lähteneet toteuttamaan uudesta, kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta.

Vaativassa ja nopeasti muuttuvassa työelämässä työhyvinvointi on nimittäin määriteltävä uudelleen.

1. Ensinnäkin työhyvinvoinnin sijaan kysehän on hyvinvoinnista – ihminen on kokonaisuus, eikä hyvinvointia työssä voida erottaa muusta hyvinvoinnista.

Hyvinvoinnin käsitettä on syytä laajentaa myös toiseen suuntaan. Aikaisemmin työhyvinvointi käsitettiin lähinnä fyysisenä terveytenä ja jaksamisena. Tätä aikaa olivat työkykypäivät, joissa keskityttiin fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen.

 

2. Toiseksi nykyään ymmärretään yhä paremmin myös psyykkisen jaksamisen ja toimintakyvyn merkitys.

Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi on tärkeä nostaa esille vielä yksi asia, joka on merkittävä osa kokonaisvaltaista työhyvinvointia:

 

3. Kolmas ulottuvuus on sosiaalisen hyvinvoinnin sekä työn ulkopuolisten tärkeiden ihmissuhteiden ja roolien merkitys.

Perheystävällisyystyöpajan jälkeen koko työyhteisö katsoo toisiaan uusin, empaattisemmin silmin.

Työhyvinvointipäivässä työpaja on innostava tapa osallistaa kaikki työntekijät muuttamaan koko työyhteisön kulttuuria myönteisemmäksi.

Lämminhenkisessä perheystävällisyyden työpajassa yhdistyy henkilöstön osallistaminen, oivalluttaminen ja keskusteluttaminen.

Fambitionin työpajoissa osallistujat ovat saaneet uusia oivalluksia, näkökulmia ja konkreettisia kehitysideoita työyhteisönsä kehittämiseen.

 

Kirjoittaneet Linda Rautanen ja Laura Hannola. Linda on Fambitionin työelämäasiantuntija ja Laura työelämävisionääri.