työntekijäkokemuksen kriittinen hetki

Perheystävällinen työpaikka on tulevaisuutta

Ihmiset ovat kokonaisvaltaisia: yksityiselämä heijastuu työhön ja toisin päin, halusimme tai emme. Perheystävällinen työpaikka tukee kaikkien työntekijöiden työn ja muun elämän yhteensovittamista. Lopulta näistä hyötyy niin työntekijä kuin työnantajakin.

Perheystävällisyys ei ole vain lapsiperheiden asia. Kyse laajasti organisaation arvoista ja asenteista, työn joustoista, hyvästä johtamisesta, viestinnästä ja ihmisten yksilöllisten elämäntilanteiden huomioimisesta inklusiivisesti.

Perheystävällisen työpaikan kehittämisen palvelut:

  • Konsultointi: Konsultoimme perheystävällisyyden kehittämisessä: kulttuuri, käytännöt, prosessit ja viestintä.
  • Työpajat työyhteisöille: Koko työyhteisö osallistetaan luomaan perheystävällistä kulttuuria ja käytäntöjä yhdessä.
  • Valmennukset esihenkilöille: Sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Viimeaikaisia aiheitamme: Perheystävällisyys arjessa, Yksilölliset elämäntilanteet, Empaattinen johtaminen

Fambition on Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelman luotettu asiantuntijakumppani

Ohjelman tavoitteena on edistää työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytänteitä työpaikoilla. Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen voi saada työnantaja, joka täyttää perheystävällisyyden kriteerit. Tunnuksen myöntää Väestöliitto ry. Tunnus kertoo työnantajan sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen ja organisaation sosiaalisesta vastuullisuudesta.

Onko työpaikkanne erityisen perheystävällinen tai haluatteko tulla sellaiseksi? Tutustu Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan

Vinkit perheystävällisen kulttuurin kehittämiseen:

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen myötä työn ja perheen yhteensovittaminen on tullut uudella tavalla näkyväksi ja ajankohtaiseksi työpaikoilla. Keräsimme omat ja perheystävällisten asiakkaidemme parhaat vinkit siihen, miten tukea eri elämäntilanteissa olevia työntekijöitä.

  •  Viestikää työnantajana vahvasti, että perhe ja läheiset ovat ykkösiä ja työt on järjesteltävissä näiden haasteiden ympärille.
  •  Vahvistakaa laajaa perhekäsitystä ja huomioikaa erilaisia elämäntilanteita yksilöllisesti. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen ei koske vain lapsiperheitä.
  • Kysykää suoraan henkilöstöltä esimerkiksi lyhyillä pulssikyselyillä, miten työnantajan toiminta perheen ja työn tasapainon näkökulmasta koetaan ja millaisia toiveita ihmisillä on.
  • Etsikää yhdessä ja mahdollistakaa erilaisia ratkaisuja: tavallista laajemmat työaikajoustot, osittainen työaika tai lomien ja muiden vapaiden käyttö.
  • Varmistakaa yhdenmukainen ja empaattinen kohtaaminen: tukekaa esihenkilöitä uudessa tilanteessa esimerkiksi valmennuksella tai coachauksella.
  • Säilyttäkää poikkeusajasta se, mikä toimii ja helpottaa työntekijöiden arkea myös myöhemmin: esimerkiksi etätyö ja virtuaalipalaverit vapauttavat aikaa perheelle ja harrastuksille.

Lue blogi perheystävällisen työpaikan kehittämisestä

Ota yhteyttä

Linda Rautanen
Perustaja, Partner, Työntekijäkokemuksen asiantuntija
050 570 8790
Laura Hannola
Perustaja, Partner, Työntekijäkokemuksen asiantuntija

Innostuitko? Hienoa, niin mekin!