Arjen nallekarkit – näin työnantaja voi lisätä niitä

Punaiset ja keltaiset, vihreät ja haalean läpinäkyvät – arkemme nallekarkit, jotka eivät aina mene niin sanotusti tasan. Arjen nallekarkeilla tarkoitamme muun muassa taloudellista tilannetta, sosiaalisia tukiverkkoja sekä omaa ja läheisten terveydentilaa. Nämä kaikki vaikuttavat siihen keinovalikoimaan, joilla arkea pystyy järjestelemään.

Toisilla on esimerkiksi sosiaalista pääomaa: sukulaisia, ystäviä ja läheisiä, joilta saa tarvittaessa tukea ja apua. Toisilla taas läheisten osalta karkkipussin pohja pilkottaa, eikä oikein edes tiedä missä oli, kun niitä nallekarkkeja jaettiin.

Työntekijän oma tai hänen puolisonsa työ voi asettaa arjelle haasteita: esimerkiksi epäsäännöllinen tai muuten vaativa työ ei varsinaisesti ole arkea helpottava herkkupala. Myös yksinhuoltajuus, hoivavastuu lähisukulaisesta tai erityislapsi asettavat työntekijöitä eri lähtökohtiin ja tuovat omat vaikeuskertoimensa arkeen. Tämä kaikki saattaa heijastua työpaikalle.

Luottamuksen ilmapiirillä voi tukea työntekijää

Suurin osa työntekijöistä arvostaa työn joustoja, mutta haastavassa elämäntilanteessa ja pienen nallekarkkipussin varassa elävä työntekijä saattaa tarvita enemmänkin tukea.

Jokaisella on oikeus päättää kuinka paljon jakaa tai jättää jakamatta yksityiselämästään työpaikalla. Mutta silloin kun kaikki menee päin persettä, työpaikan kahvihuoneessa voi oleskella kokoansa suurempi virtahepo odottelemassa, että joku vetäisi sen hännästä pihalle ja pistäisi paloiksi, koska se olisi armollisempaa kaikille – myös hipolle itselleen.

Oman rajallisuutensa ja heikkouksiensa sanominen ääneen työpaikalla vaatii rohkeutta ja luottamuksen ilmapiiriä, johon jokainen työyhteisössä pystyy vaikuttamaan.

Yhtenä päivänä olet pulu ja toisena patsas

Ajatus siitä, että yksikään meistä olisi työuran aikana elämän vastoinkäymisiä vastaan rokotettu, on virheellinen. Yksin pärjääminen on harha, jonka toteuttaminen voidaan lopettaa nyt heti. Auttamalla ja tukemalla muita saat todennäköisemmin itsekin vastavuoroisesti apua, kun sitä tarvitset.

Mitä arjen nallekarkit tarkoittavat työnantajan näkökulmasta?

  • Miettikää yhdessä, miten pystytte parhaiten edistämään työn ja muun elämän yhteensovittamista.
  • Kuuntele, minkälaisista tekijöistä työntekijäsi arki muodostuu työpaikan ulkopuolella ja mitkä asiat häntä kuormittavat.
  • Tiedosta, että työntekijöiden edellytykset sovittaa yhteen työtä ja muuta elämää ovat erilaisia ja vaihtelevat myös elämäntilanteiden mukaan.

Millaisilla arjen teoilla teidän työpaikkanne voisi lisätä työntekijän arjen nallekarkkeja? Voisivatko ne olla liikuntaharrastusten tukemista, sairaan lapsen hoivapalvelua tai järjestettyä ohjelmaa koululaisten loma-ajoille? Tai mitä jos myöntäisitte joustoa sairaustodistusten osalta? Olemme koonneet 111 käyttökelpoista vinkkiä, jotka voit ladata täältä!

Kaikesta tästä kirjoitamme Ruuhkavuosioppaassa. Tietokirja on suunnattu ruuhkavuosia kokevilla työntekijöille, mutta se avaa työntekijäkokemuksen näkökulmia myös HR-päättäjille, esihenkilöille ja johtajille.

Kirjoittanut Fambitionin Riina Salmivalli, joka on myös yksi Ruuhkavuosioppaan kirjoittajista.