Näin kukoistat muuttuvassa työelämässä

Kaikki sen tietävät: työelämä muuttuu hurjaa vauhtia. Kuinka siellä voi kukoistaa keskellä ruuhkavuosia?

Teknologisen kehityksen edetessä uusia työnkuvia syntyy ja vanhoja lakkaa olemasta. Voimme kaikki luetella joukon erilaisia töitä ja työnkuvia, joita ei ollut olemassa vielä hetki sitten, mutta nyt ne ovat arkisia.

Myös työsuhteiden muodot muuttuvat tai ovat jo muuttuneet. Yhä suuremmalle osalle työ ei ole enää vakituisen työsuhteen sanelemaa vaan yrittäjämäistä ja projektiluonteista. Hyvä ja arvostettu työ voi olla osa- ja määräaikaista, keikkaluonteista tai freelancer-työtä. Uudet työn tekemisen tavat tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiselle ruuhkavuosissa.

Olemme edellisissä blogikirjoituksissamme kertoneet itsetuntemuksen, hyvinvoinnin, arjen nallekarkkien sekä tasapainoilun merkityksestä ruuhkavuosissa. Niiden avulla voit rakentaa hyvän arjen ja kukoistaa työuralla niin, ettei työelämän muutoksen vauhdissa pysymisenkään tarvitse hengästyttää.

Työura: portaat vai kiipeilyteline?

Työura on perinteisesti hahmotettu porrasmetaforan kautta. Tällöin eteneminen riippuu pitkälti muista ihmisistä: kollegasta, joka tekee tilaa siirtymällä itse uraportailla ylöspäin, tai esihenkilöstä, joka antaa ylennyksen. Portaiden sijaan moderni työura muistuttaakin enemmän kiipeilytelineitä kuin portaita.

Kiipeilytelineillä haetaan erilaisia kokemuksia ja opitaan uutta eikä niinkään edetä rajattujen roolien mukaan. Telineillä voi kiipeillä ylös- ja alaspäin suuntaa vaihdellen. Välillä voi tuntua oikealta hypätä kokonaan uudelle telineelle, vaihtaa alaa, kouluttautua uudelleen tai ryhtyä yrittäjäksi. Telineeltä on myös sallittua hypätä hetkeksi kokonaan pois esimerkiksi vuorotteluvapaan, opintovapaan tai vanhempainvapaan ajaksi.

Kasvun asenne ruokkii kukoistamista

Entä se työelämässä kukoistaminen? Itsensä johtaminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä työelämätaidoista. Itsensä johtamisella tarkoitetaan muun muassa itsetuntemusta, toimijuutta omalla uralla sekä kykyä etsiä ja ymmärtää oman työnsä ja elämänsä merkitystä. Kasvun asenne on tässä itsensä johtamisessa tärkeässä roolissa. Tämä kyseinen ajattelutapa lähtee oletuksesta, että omaa osaamistaan voi kehittää ja uusia taitoja voi oppia harjoittelemalla.

Tätä tukee myös aivojen muovaantumiskyky. Kasvun asenne auttaa työntekijää parhaimmillaan näkemään itsensä kehittyvänä ja oppivana työelämässä. Tästä näkökulmasta jokainen haaste onkin mahdollisuus oppia ja kehittyä. Tämä ajattelutapa tukee armollisella tavalla urakehitystä, jossa epäonnistumisetkin ovat vain osa seikkailua kiipeilytelineillä.

Mitä tämä tarkoittaa työnantajan näkökulmasta?

  • Deloitten Global Human Capital Trends -tutkimuksen perusteella työnantajan kannattaa viimeistään nyt lähteä muotoilemaan yrityksen urasuunnitelmia uudella tavalla. Urakehityksen perinteinen “ylös tai ulos” -näkökulma on saanut haastajan, joissa painottuvat työntekijöiden elinikäinen oppiminen, uusien kokemusten kartuttaminen ja itsensä uudelleen keksiminen ja löytäminen.
  • Työntekijöiden urakehitystä tukevien työnantajien houkuttelevuus lisääntyy – samoin työntekijöiden sitoutuminen, tuottavuus ja tyytyväisyys.
  • Deloitten tutkimus kertoo lisäksi että yritykset, jotka mm. tukevat kasvun asennetta ja keskustelevat avoimesti virheistä oppiakseen, ovat kolme kertaa kannattavampia ja jopa neljä kertaa menestyneempiä kuin ne, jotka eivät tätä tee.

Työnantaja, miten teillä varmistetaan osaajien kasvu ja kukoistaminen ruuhkavuosissa?

Kaikesta tästä kirjoitamme Ruuhkavuosioppaassa. Tietokirja on suunnattu ruuhkavuosia kokeville työntekijöille, mutta se avaa työntekijäkokemuksen näkökulmia myös HR-päättäjille, esihenkilöille ja johtajille.

Kirjoittanut Fambitionin työelämäasiantuntija ja ratkaisukeskeinen valmentaja Linda Rautanen, joka on yksi Ruuhkavuosioppaan kirjoittajista.

Lisää blogikirjoituksiamme