Megatrendit muovaavat työelämää: työnantaja, näin vastaat odotuksiin

Työelämä on muutoksessa, sanotaan. Mitä se tarkoittaa, kysyy työnantaja. Yksi tapa tarkastella muutosta ovat erilaiset megatrendit.

Olemme tutkineet kahden viisaan tahon* listaamia muutosvoimia ja jakaneet näitä isoja trendejä kolmeen lokeroon: tasapaino, ajatusmaailma ja yhteiskunta.

Jokaisen näiden alle tippuu useita työelämää ja työnantajaa koskevia alatrendejä, Kerromme, mitä kukin työelämän trendi tarkoittaa. Mitä työntekijäsi ajattelee? Entä mitä se ajatus tarkoittaa työnantajan näkökulmasta?

1. TASAPAINO = TAVOITE

Oman hyvinvoinnin ja ajan arvostus

Moni työntekijä arvostaa hyvinvointia ja rikasta vapaa-aikaa hyvän ansiotason ohitse. Jos hyväpalkkainenkin, etuuksilla kuorrutettu työ horjuttaa merkittävästi työntekijän hyvinvointia, hän on valmis muutoksiin parantaakseen tasapainoaan ja hyvinvointiaan. Käytännössä muutos tarkoittaa usein työpaikan vaihtamista. Työnantajan kannattaa huomioida tämä palkitsemisten ja joustojen suunnittelussa. Työntekijä ei suostu enää olemaan pelkkä “henkilöstöresurssi” tai rivi excelissä.

Yhteisöllisyys

Työpaikka on yksi elämän merkittävimpiä yhteisöjä, jossa työntekijät viettävät todella suuren osan päivästään. Lisäksi työyhteisöissä asuu viisautta ja yhteisön voimaa, jota ei johtajien kulmahuoneista löydy.

Työyhteisön viisautta, energiaa ja motivaatiota kannattaa tukea itseohjautuvuudella, mutta työntekijöitä ei silti saa jättää oman onnensa nojaan. Myös työyhteisön arjen viihtyvyyteen pitää panostaa: ei riitä, että kerran vuodessa on hauskaa pikkujouluissa.

Empatia
Työntekijä odottaa työyhteisönsä ilmapiiriltä ja johtamiselta enemmän empatiaa kuin ennen. Jos työntekijä osaa arvostaa itseään, hän ei jää tunnekylmään työpaikkaan tai empatiakyvyttömien esihenkilöiden alaiseksi.

Mitä tämä tarkoittaa työnantajan näkökulmasta? Miten empatian voi tuoda johtamiseen? Mm. Teal-ajattelua ymmärtämällä: työntekijä on kokonainen ihminen kaikkine tunteineen, jotka ovat sallittuja myös työpaikalla. Tunteita saa ilmaista, toki hyvää tapaa noudattaen.

Terveys ja teknologia
“Ihmisillä on käytössään yhä parempia tapoja hoitaa ja edistää omaa terveyttään”, kirjoittaa Sitra.

Työnantaja voi erottua edelläkävijänä haluttujen osaajien silmissä tarjoamalla heille trendiin vastaavaa tukea – esimerkiksi sovelluksia, dataa tai muuta teknologiaa – oman hyvinvoinnin seuraamiseen ja parantamiseen.

2. AJATUSMAAILMA MUOVAUTUU

Yleisen hyvinvoinnin merkitys
Työntekijäsi ajattelee, että muillakin kuin itsellä on merkitys, ja kaikkien on vastuullisesti yhdessä muutettava maailmaa paremmaksi pala kerrallaan. Arjessaan hän haluaa, etteivät kollegat ympärillä uuvu.

Työnantajalle tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista yritysvastuuta ja kestävän työnteon tukemista: työntekijöitä ei voi polttaa loppuun. Tulevaisuuden työntekijät sitoutuvat mieluusti työnantajaan, jonka kanssa he jakavat yhteiset arvot ja teot, joilla on suurempaa merkitystä.

Tasa-arvo
Työntekijän mielestä ikä-, raskaus- tai mikä vain syrjintä on sietämätöntä. Kaksoisstandardeja ei sallita, ja uusi sukupolvi on entistä rohkeampi puuttumaan epäasialliseen käytökseen.

Työnantajan on oltava aidosti tasa-arvoinen ja puututtava asiattomuuksiin. Myös käytännöt ja edut voi ja kannattaa suunnitella niin, että kuuluvat kaikille elämäntilanteesta, työsuhteen laadusta tai kestosta riippumatta.

Työn ja toimeentulon arvoitus
Työntekijä miettii, miten omalle työlle ja toimeentulolle käy. Miten uusia työpaikkoja syntyy ja riittääkö niitä kaikenlaisille osaajille?

Työnantajan on vakuutettava avainosaajansa sillä, että työpaikka pysyy yhteiskunnan muutoksessa mukana, ja työpaikan tärkeät osaajat ovat haluttuja. Erilaiset työajan joustot – tai jopa vielä ehkä mullistavalta ajatukselta tuntuva jaettu työ – voi olla yksi ratkaisu reagoida muutokseen.

Elinikäinen oppiminen
Jatkuva oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi, kirjoittaa Sitra. Usean uran ajattelu tuo monelle uudelleenkouluttautumisen eteen.

Koska osaajat eivät enää tavoittele ensissijaisesti “eläkevirkaa”, vaan arvostavat monipolvista ja antoisaa työuraa, työnantajalle tärkeiden osaajien sitouttaminen korostuu. Uusia työntekijöitä houkutellessa voi tuoda esille laajat osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, joita työnantaja tarjoaa. Sitra ideoi ratkaisuiksi mikrotutkintoja ja opintotilejä.

3. YHTEISKUNTA MULLISTUU

Syntyvyyden lasku
Perhevapaat vähenevät, mutta saattavat yhä pidentyä tai jaksottua vaihtelevasti työntekijöiden eri ikävaiheisiin. Lisäksi isien pitäminen vapaiden määrä saattaa nousta. Lapsia on perheissä aiempaa vähemmän, mutta heihin halutaan panostaa esimerkiksi aktiivisella harrastamisella. Syntyvyyden lasku liittyy myös vahvasti usein väläyteltyyn osaajapulaan.

Työnantajan on tarjottava laajasti joustoja moniin eri elämänvaiheisiin. Läikkyminen (ks. Work-Family Border Theory tietopankissamme) on nähtävä positiivisena. Työnantajan on havaittava, että haastava työ ja antoiva vapaa-aika rikastavat toisiaan: puhutaan nk. rikastamisvaikutuksesta. Työnantajien täytyy mahdollisesti varautua War of Talentiin, mikä on jo joillain aloilla näkyvissä.

Väestön ikääntyminen
Väestö ikärakenne on mullistumassa, ja hoivavastuu koskee yhä usempaa työikäistä: pienten lasten vanhempien lisäksi yhä useammat saavat arkeensa hoitovastuuta omista, ikääntyvistä vanhemmistaan tai muista läheisistä.

Työuria on johdettava työntekijän muuttuvia elämäntilanteita ymmärtäen ja joustaen. On annettava mahdollisuus keventää työtä tarvittaessa. Ajasta ja paikasta riippumaton työ tulee aina vain ajankohtaisemmaksi.

Teknologia, robotiikka
Robotiikka, automatisointi, teknologian suomat helpotukset, etätyöskentelyn tai joustavan työn mahdollisuudet laajenevat lähes kaikkiin työpaikkoihin ja lähes kaikille aloille tietyllä aikavälillä. Kaikki, mitä voi automatisoida, automatisoituu. Koneet tekevät kaikki työt, mihin ne suinkin pystyvät.

On ymmärrettävä, että jatkossa valtaosa alansa osaajista “tottuu hyvälle”: joustoihin, sallivaan etätyökulttuuriin, jopa etätiimeihin ja automatisoituun rutiinityöhön. Mikäli työnantaja ei pysty näitä tarjoamaan, haluttu osaaja valitsee toisen työnantajan.

 

*Nämä trendit ovat saaneet inspiraatiota Sitran Megatrendikorteista ja markkinointitoimisto Dagmarin kattavan megatrendien tutkimuksen visualisoinnista.

Miten teidän työpaikallanne vastataan näihin tulevaisuuden kehityssuuntiin?

 

Kirjoittaja Julia Isoniemi on future-proof-ajattelusta monella elämän alueella innostuva asiantuntija ja Fambitionin viestintästrategi.1 Comment

Comments are closed.