Vastuullinen työnantaja ymmärtää työn ja perheen yhteensovittamisen rikastamisvaikutuksen

Työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvissä tutkimuksissa on löydetty niin kutsuttu rikastamisvaikutus. Englanniksi termi on myös positiivinen, work-family enrichment. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

A) hyvinvointi työssä tuo positiivista virtaa kotiin, ja
B) hyvinvointi kotona auttaa jaksamaan myös työssä (1).

Työntekijällä on tämän toteuttamisessa toki oma osuutensa: hänen tulisi esimerkiksi huolehtia omasta terveydestään: riittävästä unesta, hyvästä ravinnosta sekä liikkua ja virkistyä palautuakseen vapaa-ajallaan.

Mutta mitkä asiat hyvinvoinnin edistämisessä – työelämän rikastuttamisessa – ovat työnantajan vastuulla?

Yritysten yhteiskuntavastuu jakautuu taloudelliseen, ympäristö- ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Sosiaalisella vastuullisuudella yritys vaikuttaa muiden muassa omiin työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa,  ja jopa kansalaisjärjestöihin sekä lähiseudun asukkaisiin.

Meidän näkökulmastamme yritykset toimivat vastuullisesti esimerkiksi ymmärtämällä ja tukemalla työntekijöitä, jotka elävät ruuhkavuosia tai erilaisia elämän siirtymävaiheita.

Työn rinnalla vääjäämättä kulkevassa elämässä on muutoksia:

perhevapaa alkaa ja loppuu, lapset ovat pieniä, läheinen sairastuu vakavasti tai omat vanhemmat alkavat ikäännyttyään tarvita lisää tukea.

Näissä siirtymissä ja muutostilanteissa työntekijän tukeminen ja hänen omien voimavarojensa vahvistaminen on työnantajankin etu.

Esimerkiksi pitkältä sairauslomalta paluu onnistuu molempien kannalta paremmin, kun työnantaja panostaa sujuvaan siirtymään yhdessä työntekijän kanssa. Näin vastuullisesti toimiminen on liiketoiminnallisesti kannattavaa.

Työnantajien olisi hyvä huomioida, millaista ilmapiiriä ja työkulttuuria työntekijöiden muuhun elämään suhtautuminen luo. Tasa-arvoinen suhtautuminen on ensiarvoista, kun uudet arvot kuten osallistuva isyys, nostavat päätään.

Sosiaalisesti kestävä ja vastuullinen työelämä on kuuma puheenaihe kaikkien alojen osaajien keskuudessa.

Me uskomme, että perheystävällisyyteen ja työhyvinvointiin panostavat työpaikat onnistuvat houkuttelemaan ja sitouttamaan alansa parhaat. Asiasta huolehtiminen onkin kilpailuetu, jota ei voi enää sivuuttaa.

Työnantajien vastuulla on paljon, mutta heillä on myös paljon voitettavaa. Edelläkäyvät työnantajat rakentavat sosiaalisesti kestävämmän ja kaikkia osapuolia rikastuttavan työelämän sitoutuneiden työntekijöidensä kanssa.

Kirjoittaja Linda Rautanen (kuvassa) on Fambitionin työelämäasiantuntija, ratkaisukeskeinen valmentaja ja timanttinen HR-osaaja.

Lähteet ja suositeltava jatkolukeminen:

(1) (Galinsky, Ellen 2006: Dual-Centric. A New Concept of Work-lIfe For Executives. Families and Work Insititute)

  • European Business Ethics Networkin artikkeli sosiaalisesti kestävästä työelämästä.
  • Terveellinen työ -kampanjan kolme vinkkiä työn ja perheen yhteensovittamiseen.
  • EK:n asiantuntijan artikkeli “Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä”
  • Ruuhkavuosien ratkomisopas: Maria Carlsson
  • We All –tutkimushanke tekijöistä, jotka tukevat tai rajoittavat mahdollisuuksia työelämässä.