Voisiko jakamistaloudessa työkin olla jaettua?

Avaamme kotimme turisteille, jaamme automme ja työkalumme. Tarjoamme Über-kyydin tuntemattomille. Jakamistalouden uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti. Olisimmeko valmiita jakamaan myös työmme?

Törmäsin Sara Allenin mielenkiintoiseen avaukseen työn jakamisen, job sharingin, konseptista, jota hän ja asialle omistautunut yritys Further&More edistävät.

Allen esittää kirjoituksessaan jaetun työn ratkaisuna vanhemmuuden ja työn yhdistämisen haasteisiin. Uskon, että työn jakaminen kiinnostaisi monia muitakin kuin vain perheellisiä.

Yhä useammat huippuosaajat haluavat tehdä osa-aikatyötä

Itse olen yhdessä entisen kollegani, nykyisen ystäväni Nooran kanssa jo pari vuotta haaveillut kiinnostavan ja haastavan asiantuntijatyön jakamisesta niin, että tekisimme molemmat työtä noin puolet viikosta.

Täysin erilaisista elämäntilanteista huolimatta meitä yhdistää toive päivätyön, muiden kehittävien projektien sekä vapaa-ajan toimivasta tasapainosta. Olemme myös koko työuramme ajan muutenkin sparranneet toisiamme ammatillisesti.

Miksi sitten asia on jäänyt meillä haaveilun tasolle? Koska ilmiselvästi kärsimme visionäärisyyden puutteesta, kun arvioimme, että työelämä ei ole valmis tai työnantajat riittävän joustavia työn jakamiseen.

Further&More on jo rakentanut ajatuksen ympärille liiketoimintaa: se yhdistää työn jakamisesta kiinnostuneet osaajat ja valmentaa heistä huipputyöpareja työnantajille.

He ovat listanneet työn jakamisen hyötyjä työnantajille. Näitä ovat ainakin seuraavat:

 

  • Joustava työnantaja erottuu ja onnistuu houkuttelemaan talentteja.
  • Tuottavuus lisääntyy. Kahdet aivot voittavat yhdet.
  • Toimintaan tulee jatkuvuutta: kun yksi vaihtaa työpaikkaa tai tehtävää, toinen voi jatkaa.
  • Jaettu työ sitouttaa senior-osaajat ja voi toimia kehittymisen väylänä junioreille.
  • Yhä useammat huippuosaajat haluavat tehdä osa-aikatyötä, mutta haastavimmat työt vaativat täysipäiväisen panoksen.

 

Kehittelin ajatusta vielä hieman eteenpäin. Entä jos kokoaikaisesti työskentelevätkin voisivat tehdä kahta eri työtä, kumpaakin puolet ajasta – ehkä jopa eri alalla tai työnantajalla? Millaiset mahdollisuudet osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen tämä tarjoaisikaan työnantajille!

Haluaisitko sinä jakaa työsi – ja olisiko työpaikkasi siihen valmis?

 

Kirjoittaja Laura Hannola on Fambitionin energinen, alaansa tarkalla tutkalla seuraava työelämävisionääri.