Työntekijäkokemuksen kartoituksella työntekijäymmärrystä Lyytin kasvun tueksi

Asiakkaamme

Lyyti mahdollistaa merkityksellisiä kohtaamisia tarjoamalla asiakkailleen monipuolisen tapahtumamarkkinointijärjestelmän, jonka avulla voidaan toteuttaa live-, online- ja hybriditapahtumia. Organisaatiossa vahvoihin arvoihin pohjautuva uniikki kulttuuri ja työntekijöitä tällä hetkellä yli 70 ympäri Eurooppaa.

Lähtötilanne

Lyytissä on viime vuosina kehitetty työntekijäkokemusta ja HR-prosesseja systemaattisesti organisaation kasvaessa ja kansainvälistyessä. Chief People & Culture Officer Tino Välimäki kaipasi työntekijäkokemus- ja kulttuurityöhön ketterää kumppania tuomaan ulkopuolista näkemystä sekä syvällisempää työntekijäymmärrystä.  

Jo aiemman yhteistyömme aikana olemme huomanneet, että Lyytillä kehittäminen on erittäin systemaattista ja tavoitteellista. Tämän projektin yhtenä tavoitteena olikin sen varmistaminen, että kehittäminen ja panostukset suuntautuvat niihin toimenpiteisiin, joiden vaikutus työntekijöiden kokemukseen on suurin.

Ratkaisut

Fambition keräsi Lyytin HR:lle ja johdolle työntekijäymmärrystä analysoimalla työntekijäkokemuksen nykytilaa ja kriittisiä hetkiä. Työntekijöiden haastattelemisen lisäksi tietoa kerättiin analysoimalla Lyytin henkilöstökyselyjä, erityisesti avoimia vastauksia. 

Fambitionin fasilitoi analyysin pohjalta johdolle työpajan, jonka tuloksia hyödynnetään osana Lyytillä käynnissä olevaa laajaa työntekijäkokemus- ja kulttuurityötä. Yhteistyöhön sisältyy myös johdon ja esihenkilöiden sparraamista yksilöcoachingin keinoin. Näin tuetaan esihenkilöitä arjessa ja ja vahvistetaan samalla myös valmentavan johtamisen kulttuuria läpi organisaation.

Kokemus ja palaute

Chief People & Culture Officer Tino Välimäen kommentit yhteistyöstä:

Henkilöstökyselyn avoimen palautteen hyvin detalji tunneperäinen analyysi sekä erilliset haastattelut toivat kyselyn datan analyysin uudelle tasolle. Tämän tarkemman analyysin ansioista pystyimme suunnittelemaan varmuudella oikeat kehitysaktiviteetit.

Uusi tapa tehdä henkilöstökyselyn analyysiä on varmasti ollut se kaikista arvokkain anti. Yhteistyö yleisesti on ollut hyvin suoraviivaista, mutkatonta ja myös suoraa. Tämän prosessin jälkeen tuntuu vaikealta palata enää vanhaan toimintamalliin.