Luontoyhteyden tukeminen on tulevaisuuden työhyvinvointia – Näin Helsingin kaupunki tukee työntekijöiden hyvinvointia metsäkylvyn avulla

Työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat juuri nyt työnantajien merkittävimpiä haasteita. Tähän vaikuttaa työn intensifikaatio pidemmän ajan trendinä, sekä etenkin korona-pandemian tuoma poikkeusaika ja epävarmuuden jatkuminen. Moni työnantaja on huolissaan ihmisten palautumisesta ja hyvin konkreettisesti esimerkiksi työn tauottamisen unohtumisesta etätyön imussa.

Tiedämme myös, että hyvinvointiin panostaminen maksaa itsensä takaisin työntekijöiden jaksamisena, sitoutumisena, tuottavuutena ja luovuutena.

Yksi liian vähän tunnistettu hyvinvoinnin osa-alue on yhteys luontoon. Tutkimukset osoittavat, että runsas sisälläolo ja istuminen vaikuttavat haitallisesti sekä mielen hyvinvointiin että fyysiseen terveyteen.

Vastaavasti jo lyhyt oleskelu luontoympäristössä (itse asiassa jopa pelkkä luonnon kuvien katselu tai äänien kuuntelu!) vaikuttaa meihin monella tavalla positiivisesti: muun muassa verenpaine ja syke laskevat, lihasjännitykset vähenevät, mieliala kohenee, keskittymiskyky paranee ja stressistä palautuminen nopeutuu. Kirsikkana kakun päällä myös näemme itsemme ja muut positiivisemmassa valossa!

Luontoyhteyden tukeminen onkin mielestämme tulevaisuuden työhyvinvointia – ja sitä paitsi vastuullista myös ympäristölle: ihminen, jolla on yhteys luontoon, pitää myös huolta luonnosta.

Luonnon merkitys on korostunut korona-aikana

Luonnonvarakeskuksen ja Sitran tekemien tutkimusten perusteella ulkoilusta on korona-aikana tullut tärkeämpi keino ja paikka vähentää stressiä sekä harrastaa liikuntaa. Myös arvostus luontoa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi (58 % naisista, 30 % miehistä). 

Erittäin kiinnostava havainto oli se, että 75 % vastaajista arvioi saavansa luonnossa liikkumisesta apua ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden hallintaan. Tiedämmehän, että etenkin millenniaalit kokevat ilmastoahdistusta ja odottavat ympäristöön liittyvää vastuullisuutta myös työnantajilta.

Luontoyhteys tilasto

Helsingin kaupunki tukee hyvinvointia metsäkylpyohjelman avulla

Työntekijäkokemuksen asiantuntijoina lähdimme viime kesänä miettimään uusia tapoja tukea hyvinvointia. Yhdessä metsäkylpyohjaaja Kaisa Koskisen (Naturested) kanssa ideoimme luontolähtöisen skaalautuvan hyvinvointipalvelun: Löydä Luonto -metsäkylpyohjelman.

Samaan aikaan Helsingin kaupunki etsi innovaatiohaasteeseen uusia ideoita henkilöstönsä liikkumisen ja hyvinvoinnin tueksi. Ideamme oli voittoisa, ja sen myötä 150 sote-puolen työntekijää pääsi testaamaan video-ohjattua metsäkylpyohjelmaa, joka auttaa palautumaan ja luomaan yhteyden luontoon kaikilla aisteilla. 

Kokeilu onnistui niin hyvin, että tänä keväänä metsäkylpyyn pääsee vielä isompi joukko Helsingin kaupungin työntekijöitä. 

Kokeilussa osallistujat arvioivat oman virkeytensä, rentoutuneisuutensa, keskittymiskykynsä ja mielialansa parantuneen merkittävästi ohjelman aikana (keskimäärin 19-30 % parannus kullakin mitatulla osa-alueella).

luontoyhteys

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Meidän tulee pitää huolta omasta, toistemme sekä ympäristön hyvinvoinnista luodaksemme kestävää tulevaisuutta. – Metsäkylpyohjaaja Kaisa Koskinen, Naturested

Kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävä Metsäkylpyohjelma myös teidän työpaikalle? Lisätietoja Löydä Luonto -metsäkylpyohjelma


Blogin on kirjoittanut Laura Hannola, työntekijäkokemuksen asiantuntija.