Miksi työntekijä harkitsee työpaikan vaihtoa – kolme tärkeää syytä ja vinkit sitouttamiseen

Työpaikan vaihtoa perhevapaalla harkitsevien määrä on merkittävä. Uraäitien verkoston MiBin jäsenkyselyssä* 72% vastaajista ilmoitti harkinneensa työpaikan vaihtoa perhevapaan aikana.

On syytä kysyä, miksi näin on – ja mitä työnantajana voi tehdä, jotta tärkeät osaajat sitoutuisivat.

Kyselyn avoimissa vastauksissa korostuivat muun muassa huolet uralla etenemisen mahdollisuuksista ja ammatillisesta kehittymisestä.

Monet näistä ajatuksista eivät katso elämäntilannetta, vaan esimerkiksi organisaatiomuutokset ja työn luonne kiihdyttävät vaihtoajatuksia, vaikka perhevapaasta olisikin aikaa.

Kerron näistä seuraavaksi lisää ja annan vinkkejä siihen, mitä voit työnantajana tilanteessa tehdä.

Syy vaihtoon 1: Aikaa miettiä odotuksia

Perhevapaa tai muu tauko töistä on monella työntekijällä otollista aikaa ottaa etäisyyttä työhön. Työntekijä ehtii pohtia omia toiveita ja uraidentiteettiään.

Sitouta näin 1: Osoita, että urakehitys jatkuu

Tilanne luo työnantajalle hyvän mahdollisuuden sitouttaa työntekijänsä.

Monet paluuvaiheen ongelmat pystytään ratkaisemaan jo ennen perhevapaan alkua. Hyvällä lähtökeskustelulla voidaan sitouttaa työntekijää paluuseen jo ennen poissaoloa.

Keskeistä on luoda luottamusta siihen, että sitoutuneelle osaajalle riittää mielekkäitä ja elämäntilanteeseen sopivia kehittymismahdollisuuksia myös perhevapaan jälkeen.

Työnantaja voi tarjota inspiroivaa mentorointia tai muiden osaajien tärkeää vertaistukea paluuvaiheeseen. Esimerkit omalta työpaikalta osoittavat, että perhe ei ole este urakehitykselle.

Syy vaihtoon 2: Muutokset työnkuvassa

Toinen merkittävä työpaikan vaihtoajatuksia kiihdyttävä tekijä olivat vastaajien mukaan organisaatiomuutokset.

Mahdolliset YT:t ja projektien päättyminen saavat aikaan pelottavilta tuntuvia tilanteita: omaa työnkuvaa ei ole saatavilla juuri paluun hetkellä tai sitä ei ole enää olemassa ollenkaan.

Avointen työpaikkojen selailu saattaa luonnollisesti kiihtyä, jos organisaatiomuutoksen jälkeen perhevapaalla olevalle työntekijälle viestitään vain hiljaisuutta tai epävarmuutta.

Sitouta näin 2: Vähennä epävarmuutta

Joskus yksilön toiveiden yhdistäminen kokonaisuuteen on vaikeaa. Silloin on tärkeää tunnistaa palaajan vahvuudet ja motivaatiotekijät.

Luo etukäteen malli perhevapaan aikaiselle yhteydenpidolle: milloin ollaan yhteydessä ja mihin asiaan liittyen. Ensimmäinen yhteydenotto voidaan sopia yhdessä jo ennen vapaalle jäämistä.

Jos sopivaa roolia ei löydy heti paluun jälkeen, työntekijä tarvitsee sitoutuakseen tukea motivaation ylläpitämiseksi ja pitkän ajan suunnitelmia.**

Syy vaihtoon 3:

Kolmas merkittävä työpaikan vaihtoajatuksia ohjaava huoli liittyi työn luonteeseen: käsitykseen siitä, että työn vaativuus muodostuu esteeksi mielekkäälle arjelle.

Sitouta näin 3: Nosta esimerkit esiin

Yrityskulttuuri, esimiestyö mutta myös kannustavat esimerkit työpaikalla luovat merkittävästi uskoa siihen, että yhteisö tukee ja joustaa perhetilanteen sitä vaatiessa.

Korvatulehduskierre ei työnantajaa vaihtamalla parane, mutta työpaikkojen välillä on suuria eroja, miten poissaoloihin suhtaudutaan. Muista viestiä sisäisesti, erityisesti palaajalle, työpaikan joustoista ja perheystävällisistä eduista!

Esimerkiksi sairaan lapsen hoitopalvelu on monessa työpaikassa alikäytetty palvelu suhteessa sen kustannuksiin. Silti jo tieto palvelun mahdollisuudesta itsessään luo luottamusta työnantajan tukeen.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: johdon esimerkki uran ja perheen yhteensovittamisessa sekä perhevapaiden käytössä huomataan, ja kannustavista esimerkeistä kannattaa kertoa aktiivisesti.

Kirjoittaja Riina Salmivalli on Fambitionin tiiiminvetäjä.

Mitä sinä voit työntekijänä tehdä paremman paluun mahdollistamiseksi? Katso täältä uravalmentajamme Linda Rautasen neuvot aikaisemmasta blogikirjoituksestamme.

Nämä vinkit muotoilimme Fambitionin HR-osaajille 20.9.2017 järjestämän “Sitouta perheystävällisyydellä -työpajan” tulosten perusteella. Tapahtuma oli osa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoittamaa FAM Akatemia -hanketta.

* Uraäitien verkosto Mothers in Business MiB ry:n jäsenkysely 9/2017. n=483.

** Sitouta perheystävällisyydellä -työpaja työnantajille 20.9.2017