Put people first – miten edistää ihmiskeskeisyyttä?

“Put people first” tai ihmiset ensin on monelle tuttu slogan. Puhe työntekijälähtöisyydestä ja ihmisten nostamisesta toiminnan keskiöön on nyt nousussa työelämässä: monen organisaation visiossa ja strategiassa on jo maininta työntekijöiden keskeisestä roolista.

Mutta mitä ihmettä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Miten varmistetaan, että lausahdus ei jää vain sanahelinäksi – kuten riskinä on?

Kerromme tässä blogissa, mitä ihmiskeskeisyys meidän mielestämme tarkoittaa ja miten sitä lisätään omassa organisaatiossa. Konkretiaa tarvitaan, olemmehan me itsekin nostaneet ihmiskeskeisyyden Fambitionin purposeen asti.

Fambitionin purpose: Ihmiskeskeisyyden vallankumous.

Ihmiskeskeisyyden kaksi puolta

Olemme tunnistaneet kaksi erilaista ja tärkeää näkökulmaa ihmiskeskeisyyteen. Kerromme näistä näkökulmista tarkemmin alla. 

1. Ihmisen ymmärtäminen

Understanding your employees as human beings. Esimerkiksi Lucy Adams omistaa HR Disrupted -kirjassaan kokonaisen luvun tälle aiheelle

Eikä suotta! ihmiset haluavat tulla kohdatuksi myös töissä ensisijaisesti ihmisinä, ei pelkästään työntekijöinä tai resursseina. Tämä puolestaan on synnyttänyt organisaatioissa uudenlaisen ja akuutin tarpeen ymmärtää työntekijöitä laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

Ihmisten käyttäytymisen, motivaation, ryhmätoiminnan ja psykologisten perustarpeiden ymmärtäminen korostuu nyt organisaatioiden joka tasolla. Tätä ymmärrystä tarvitaan, oli sitten kyse kulttuurista, prosessien kehittämisestä, viestinnästä – sekä aivan erityisesti johtamisesta. 

Viimeisimmän 20 vuoden aikana ymmärrys ihmisten ja myös aivojen toiminnasta on kasvanut nopeasti. Lisääntynyt tieto on avannut uusia näkökulmia myös ihmisten käytöksen ja motivaation ymmärtämisessä. 

Tarjolla on monia hyviä ja riittävän yksinkertaisia psykologiaan ja neurotieteeseen pohjautuvia malleja, jotka auttava ymmärtämään ihmisen käyttäytymistä (esim. yllä mainittu Adamsin kirja esittelee näitä laajasti). 

Erityisesti HR:n ja johtajien on juuri nyt korkea aika kiinnostua ja syventyä tähän aiheeseen.

2. Työntekijälähtöisyys

Edellä kyse oli ihmisten ymmärtämisestä kokonaisvaltaisena olentona, jonka toimintaa ohjaavat tietyt perustarpeet ja lainalaisuudet. Tämän rinnalla korostuu työntekijälähtöisyys, eli juuri oman organisaation ihmisten ja työntekijöiden syvällinen ymmärtäminen.

Omien työntekijöiden ottaminen mukaan kaikkeen tekemiseen ja kehittämiseen on työntekijälähtöisyyttä. Tänä päivänä HR:n ja johdon on oltava koko ajan työntekijöiden pulssilla: kerättävä eri tavoin, systemaattisesti ja jatkuvasti ymmärrystä siitä, mitä työntekijät juuri nyt tarvitsevat ja ajattelevat. 

Käytännön tasolla työntekijälähtöisyys voidaan kiteyttää ainakin kolmeen muistisääntöön.

One size does not fit all.
Työelämässä korostuvat yksilöllisyys ja räätälöinti. Fokus on siirrettävä työntekijöitä yhtenä ryhmänä kohti yksilöllisiä kokemuksia.

Best practicet eivät toimi.
Enää ei toimi parhaiden käytäntöjen kopioiminen ulkopuolelta tai alan huippujen “benchmarkaaminen”. Vastaukset eivät liioin löydy johdon tai HR:n torneista, vaan ihmisiltä itseltään. Työntekijäymmärrys sekä data päätöksenteon pohjaksi ovat tie menestykseen.

Työntekijäkokemusta ei kehitetä työntekijöille vaan yhdessä työntekijöiden kanssa.
Tämä liittyy edellän mainittuun työntekijäymmärrykseen, mutta korostaa jatkuvan yhteiskehittämisen luonnetta. Isot lanseeraukset ylhäältä alas eivät enää toimi, vaan kehitystä tehdään koko ajan, yhdessä ihmisten kanssa.

Ihmiskeskeisyys yhteenvedettynä

Ihmiskeskeisyyden nousu tekee näkyväksi tarpeen ymmärtää ihmisiä syvemmin ja kokonaisvaltaisemmin töissä – ei vain resurssina tai kapeasti työntekijän roolissa. Toisaalta korostuu omien työntekijöiden syvällinen ymmärtäminen ja kuuleminen.

Ihmiskeskeinen lähestymistapa haastaa kaiken kaikkiaan organisaatioita uudistamaan toimintatapoja, kulttuuria ja johtamista. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihmisten todelliset tarpeet asetetaan aiempaa vahvemmin organisaation keskiöön – put people first.


Ole yhteydessä niin kerromme miten ihmiskeskeisyys tuodaan puheesta konkreettiseksi toiminnaksi ja muutokseksi?

Fambition on erikoistunut ihmislähtöisemmän työelämän konsultointiin ja valmentamiseen.

Blogin kirjoittajat Laura Hannola ja Linda Rautanen ovat työntekijäkokemuksen konsultteja.

Haluatko saada ajankohtaisimmat uutiset ja lisää vinkkejä työntekijäkokemuksesta sähköpostiisi?
Tilaa meidän uutiskirje täältä!