Työntekijäkokemuksen määritelmä ja kriittiset hetket jotka tulee huomioida

Uskotko, että työntekijät kertovat, kun heitä painaa jokin asia? Luuletko, että henkilöstökyselyistä ja lähtöhaastatteluista HR ja johto saavat kaiken tarvitsemansa tiedon työntekijäkokemuksesta? Ei pidä paikkaansa, ja me kerromme miksi työntekijäkokemuksen kehittäminen vaatii laajemman näkökulman. 

Jopa 84 prosenttia työnantajista ymmärtää, että työtekijäkokemusta on tärkeää kehittää vastaamaan nykyistä paremmin asiakkaiden ja muuttuvan työelämän tarpeisiin (Deloitte).

Mutta jotta jotakin voidaan tehokkaasti kehittää, on oltava ymmärrys siitä, mitä oikeastaan kehitetään.

Keskustelussa työntekijäkokemuksesta vilisee monia vakiintumattomia termejä ja näkökulmia, joten on hyvä kirkastaa, mistä kaikesta työntekijäkokemus oikeastaan muodostuu.

Työntekijäkokemuksen määritelmä

Mitkä ovat työntekijäkokemuksen kannalta kriittisimmät huomioitavat asiat?

Forbesin (2018) määritelmän mukaan työntekijäkokemus sisältää kaiken työpaikalla tapahtuvan eli esimerkiksi yrityksen kulttuurin, johtamisen, tilat sekä teknologian.

MIT:n globaalissa tutkimuksessa havaittiin, että työntekijäkokemus koostuu kahdesta osa-alueesta:

  1. Teknologian ja prosessien mahdollistama matala työn kompleksisuus
  2. Yhteistyötä, luovuutta ja valtaistamista (empowerment) tukevat johtamis- ja käyttäytymisnormit

Kaikki nämä eri osa-alueet vaikuttavat työntekijöiden kokonaiskokemukseen ja siihen miten he voivat töissä – fyysisesti ja henkisesti.

Työntekijäkokemus on henkilökohtainen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kattaa kaiken työsuhteen aikana koetun, havaitun ja tunnetun.

Omassa mallissamme tarkastelemme työntekijäkokemusta vielä yksilöllisemmin – työntekijän näkökulmasta.

Merkityksellistä on se, millaiseksi työntekijöiden yksilöllinen kokemus muodostuu. Asioita on tarkasteltava alhaalta ylöspäin, työntekijän kokemusmaailmasta käsin. Työntekijöitä kuunnellen ja työntekijäymmärrystä jatkuvasti keräten.

Mistä työntekijäkokemus muodostuu?

Lähestymme työntekijäkokemusta systeemiajattelusta käsin: eri osa-alueet ovat monimutkaisessa vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa. Työnantajien on tärkeää ymmärtää ja huomioida kaikki kokemuksen eri puolet.

Blogin alussa olevassa kuvassa näkyy esimerkki, millaisista elementeistä me ajattelemme työntekijän yksilöllisen kokemuksen koostuvan. Tunnistamiamme osa-alueita ovat:

  • Saapumiskokemus
  • Yhteisökokemus
  • Kasvukokemus
  • Hyvinvointikokemus
  • Elämäntilannekokemus
  • Epäkohtakokemus
  • Lähtökokemus

Olemme ensisijaisesti ihmisiä emmekä työntekijöitä. Tästä syystä työntekijän kokemuspolulle mahtuu monta erilaista tunnetta ja hetkeä. Nämä hetket ja kohtaamiset määrittelevät, millaiseksi työntekijäkokemus kyseisessä organisaatiossa muodostuu.

Esittelemme kriittisiä hetkiä oppaassamme, jonka voit ladata TÄÄLLÄ.  

Ne kaikkein kriittisimmät hetket eivät tule esille henkilöstökyselyssä tai lähtöhaastattelussa.

Työntekijäkokemusta on johdettava alhaalta ylöspäin, työntekijöitä jatkuvasti osallistaen ja kuullen – empatialla. Muuten lähdön hetkellä on jo liian myöhäistä etkä saa milloinkaan tietää, mikä oli työntekijällesi viimeinen niitti – kriittinen hetki, joka katkaisi kamelin selän.

 

Kirjoittanut Fambitionin työntekijäkokemusasiantuntija ja sosiaalipsykologi Laura Hannola

 

Lisää blogikirjoituksiamme