Työntekijäkokemus korostui korona-aikana ja meistä tuli ihmisiä töissä

 

Työntekijäkokemus oli jo vuonna 2019 maailmanlaajuisesti toiseksi merkittävin johtamisen trendi Deloitten 2019 Global Human Capital Trends -tutkimuksen mukaan, ja sama kehitys jatkuu edelleen. Kulunut poikkeuksellisen korona-kevät teki työntekijäkokemuksen huomioimisesta entistä tärkeämpää ja vauhditti osaltaan jo aiemmin ennustettua kehitystä kohti työelämän ihmislähtöisyyttä.

Korona-pandemian vaikutus ihmisiin ja työpaikkoihin on ollut merkittävä. Epävarmuus tulevasta, etätyöt, lomautukset ja sairastumisen tai kuoleman pelko toivat esille ihmisyyden ja eri tunteiden skaalan. Toisaalta korostui empatian tarve toisten kokemusten ja tilanteiden myötäelämisessä. Moni ei pystynyt pitämään henkilökohtaista elämää erillään työstä, vaan elämän osa-alueet sekä roolimme sekoittuivat keskenään. Meistä tuli lopulta ihmisiä töissä.

“Paljon on puhuttu digi- ja etätyöloikasta, mutta kyseessä on myös aikamoinen kulttuurinen loikka kohti työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista tavalla, jota emme ole aikaisemmin kokeneet.” Näin totesi Laura aikaisemmassa blogissamme.

Työntekijäkokemuksen seuraava taso

Vuonna 2020 Deloitten Human Capital Trends raportissa nostettiin niin ikään työntekijäkokemus ja HR:n muuttuva rooli keskeisiksi trendeiksi. Raportti aukaisi kehitystä seuraavasti:

“HR:ltä odotetaan tulevaisuudessa uudenlaisia rakenteita ja lähestymistapoja. Ketterien ja monialaisten tiimien tulee kehittää esimerkiksi ihmislähtöistä kokemusta (human experience), joka kattaa niin työntekijäkokemuksen kuin asiakaskokemuksen.”

On huomionarvoista, että Deloitte nostaa työntekijäkokemuksen evoluution seuraavaksi tasoksi ihmislähtöisen kokemuksen (engl. Human experience). Uuden ajan työntekijäkokemus on alhaalta ylös suuntautuvaa ja kokonaisvaltaista huomioiden työntekijöiden niin ammatilliset kuin henkilökohtaiset kriittiset hetket.

Myös työntekijäkokemuksen johtamisen verkosto, Employee Experience Leaders Network vaihtoi vastikään nimensä Human Experience Leaders Networkiksi korostaen ihmisen kokemuksen kokonaisvaltaista luonnetta. Ihmiset eivät ole ensisijaisesti työntekijöitä edes töissä, ja viisas työnantaja ymmärtää tämän.

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä?

Siirtyminen työntekijäkokemuksen ihmislähtöiseen kehittämiseen vaatii organisaatioilta suurta ajattelun muutosta. Esimerkiksi Facebook on luonut yhdessä työntekijöidensä kanssa kokemuspolkuja esimerkiksi vanhemmuuteen, terveyteen ja yhteisöön liittyen.

Mitä HR:n siis pitää ja voi tehdä jo nyt ihmislähtöisemmän ja kokonaisvaltaisemman työntekijäkokemuksen eteen:

  1. Siirtäkää fokus työsuhteen elinkaaresta ja prosessiajattelusta ihmisiin ja heidän yksilöllisiin kokemuksiinsa.
  2. Vahvistakaa työyhteisön empatiaa esimerkiksi kysymällä lyhyellä pulssikyselyllä, kuinka työntekijät voivat poikkeuksellisen kevään jälkeen ja mikä heitä auttaisi voimaan paremmin.
  3. Ottakaa työntekijöiden näkökulma ja käyttäjäkokemus mukaan alusta asti kaikkeen mitä teette,  oli kysymys sitten prosessin, ohjeistusten, etujen tms. kehittämisestä.
  4. Aloittakaa pienestä ja konkreettisesta: pitäkää mielessä, että työntekijäkokemuksen kehittäminen on käyttäjälähtöistä tekemistä – ei työntekijöille vaan yhdessä työntekijöiden kanssa.

Miten te olette varautuneet työntekijäkokemuksen seuraavaan tasoon ja HR:n muuttuvaan rooliin?

Varaa nyt ilmainen sparrausaika työntekijäkokemuksen kehittämiseen valmiiksi vaikka kesälomien jälkeiseen aikaan, niin pääset työntekijäkokemuksen kehittämisen kanssa vauhtiin heti syksyllä.

Kirjoittanut Fambitionin työntekijäkokemuksen asiantuntija ja coach Linda Rautanen.