Mitä tarkoittaa työntekijäkokemus?

Mitä tarkoittaa työntekijäkokemus? Työntekijäkokemusta on ajateltu aiemmin yrityksen määrittelemänä työsuhteen elinkaarena, joka sisältää houkuttelun, rekrytoinnin, perehdytyksen, osaamisen kehittämisen, sitouttamisen, palkitsemisen ja niin edelleen.

Tämä on kuitenkin hyvin yksipuolinen tapa tarkastella työntekijää ja hänen henkilökohtaista kokemustaan työsuhteen aikana.

Työsuhteen elinkaaren sijaan on hyödyllisempää ajatella kaikkia niitä hetkiä, joilla on merkitystä työntekijälle. Näistä hetkistä muodostuu erilaisia kokemuspolkuja ja jokaisen työntekijän oma työntekijäkokemus.

Työntekijäkokemus: lyhyt historia

  1. Ensin oli Work/Life Balance, jossa keskeistä oli ajatus, että elämään pitäisi mahtua muutakin kuin työ. Houkutteleva työnantaja pyrki tämän tasapainon jossain määrin mahdollistamaan. Taustalla oli kuitenkin “työ ensin” -ajattelu ja ja yksilöön kiinnitettiin lopulta hyvin vähän huomiota.
  2. Vähitellen fokus siirtyi työn ja muun elämän tasapainosta tasapainosta työntekijän sitouttamiseen ja osallistamiseen (Employee Engagement). Tämä näkökulma otti paremmin huomioon sen, mitä yksilö tarvitsee viihtyäkseen ja suoriutuakseen työssä.

  3. Seuraavassa vaiheessa siirryttiin design-ajattelun innoittamana puhumaan työntekijäkokemuksesta (Employee Experience).

Kaksi ensimmäistä näkökulmaa ovat selvästi organisaatiolähtöisiä ja ylhäältä alas johdettuja: lähtökohta on se, mitä työnantaja tarjoaa, ja työntekijöiden toivotaan tai odotetaan sopeutuvan ja sitoutuvan siihen.

Kun alettiin puhua työntekijäkokemuksesta, asetelma kääntyi ylösalaisin. Keskiössä ei olekaan enää työnantaja, vaan yksilö: yksilölliset ominaisuudet, toiveet, tavoitteet, tarpeet ja tilanteet.

(Historia: Deloitte 2019 Global Human Capital Trends -raportti.)

 

 

(Kuva: Deloitte 2019 Global Human Capital Trends -raportti.)

 

Mitä tarkoittaa arkikokemus?

Onko työntekijäkokemus edellä kuvatun kehityksen päätepiste, johon voimme onnellisena tyytyä?

Mielestämme ei, ja samaa mieltä on myös tuore Deloitten raportti, joka esittelee keskusteluun uuden, neljännen tason Human Experience. Me käytämme siitä termiä arkikokemus.

Arkikokemuksen tasolla ihmistä ei nähdä enää vain työntekijänä, vaan työpaikalla huomioidaan myös sellaiset yksilölliset tarpeet, jotka eivät suoraan liity työn tekemiseen tai työntekijänä olemiseen.

Taustalla on toki edelleen ajatus, että kaikista yksilöllisistä tarpeista on huolehdittava, jotta loppujen lopuksi myös työssä suoriutuminen olisi mahdollista.

Mitä tämä siis tarkoittaa työpaikkojen käytännön tasolla? Ainakin joudumme pohtimaan yhä enemmän sitä, onko työ luonteva, joustava ja lisäarvoa tuova osa yksilön muuta elämää, kiinnostuksen kohteita ja henkilökohtaisia intohimoja. Tätä kautta syntyy aito merkityksellisyyden kokemus.

Työnantaja ei esimerkiksi välttämättä voi enää odottaa, että työntekijä tekee yhtä palkkatyötään viisi päivää viikossa, kahdeksan tuntia päivässä. Yhä useampi osaaja eri aloilla on kiinnostunut osa-aikaisesta, freelancer- tai projektiluontoisesta työstä, joka mahdollistaa samanaikaisesti muiden itselle tärkeiden asioiden toteutumisen: henkilökohtaiset projektit, opiskelun, enemmän aikaa perheelle tai itsen toteuttamisen muulla tavalla.

Mitä tarkoittaa kokemuspolku?

Työn ja vapaa-ajan raja on nykyään monessa työssä lähes kadonnut. On tärkeä nähdä myös arjen merkitykselliset hetket kokonaisvaltaisesti, elämän eri osa-alueet huomioiden.

Kriittisiä hetkiä voivat olla ensimmäinen päivä töissä, lapsen syntymä, ylennys, asunnon ostaminen, töihin paluu poissaolon jälkeen, yrityksestä irtisanoutuminen tai mitä tahansa näiden väliltä. Näistä hetkistä muodostuu jokaisen työntekijän oma kokemuspolku. Fambition on hahmottanut Työntekijän kokemuspolun kehutulla mallinnuksella / kuvalla, jonka näet täällä.

 

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin edelleen nyt ja tulevaisuudessa itse työ: työn mielekkyys ja tarkoitus, yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen kokemus sekä arvokkaan lopputuloksen tuottaminen yhdessä muiden ihmisten kanssa, joita voi arvostaa. (Deloitte.)

Kokemuksemme seuraavat meitä koko elämämme, muokkaavat meistä sen, keitä me olemme, ja yhdistävät meidät muihin ihmisin. Ihminen viettää töissä 30 vuotta elämästään –  ei siis ihme, että niin moni kaipaa työlle syvempää merkitystä.

Me Fambitionissa haluamme auttaa nostamaan työntekijäkokemuksenne seuraavalle tasolle. Lue lisää Moments That Matter -palvelustamme.

Jos haluat kuulla tästä lisää tai jutella kanssamme aiheesta, käy klikkaamassa itsellesi sopiva hetki, niin sparrataan puhelimitse tai Skypessä. Voit totta kai laittaa meille myös sähköpostia.

Varaa tästä 30 min maksuton sparraushetki.

 

Kirjoittaneet Fambitionin työntekijäkokemuksen asiantuntijat Laura Hannola ja Linda Rautanen.

 

Lisää blogikirjoituksiamme