4 vinkkiä työntekijälähtöiseen johtamiseen

“Kun työntekijäkokemuksen kehittäminen nostetaan johdon strategiselle agendalle puhutaan aina myös siitä, millaisella johtamisella yrityksen liiketoiminnan tavoitteet on tarkoitus saavuttaa.”  

Näin totesimme viime blogissamme Tunnistatko työntekijäkokemuksen eri tasot? Näin nostatte työntekijäkokemuksen strategiselle tasolle.

Jatkamme aiheesta tässä blogissa. 

Mistä tunnistaa työntekijälähtöisen johtamisen?

Kun työntekijäkokemus on siis tunnistettu strategisesti tärkeäksi asiaksi sekä nostettu johdon agendalle, tulee katse seuraavaksi siirtää johtamisen käytäntöön ja kulttuuriin. Johtamiskulttuurista puhuttaessa on hyvä lähteä liikkeelle sen tunnistamisesta, millaisille oletuksille johtaminen kyseisessä organisaatiossa perustuu. 

Työelämässä on vielä tänä päivänä nähtävissä autoritäärisen johtajuuden perinne, jossa johtaja tietää parhaiten, miten työt tulee tehdä ja liiketoimintaa luotsata. Kuten jo varmasti arvaatte, autoritäärinen asenne ei palvele työntekijälähtöistä johtamista, jossa keskiössä on sen sijaan työntekijöiden aktiivinen osallistuminen, heidän tarpeidensa ja todellisuutensa huomioiminen sekä kaiken perustana luottamus ja avoimuus. 

Onko siis teidän työpaikallanne johtaja se, jolla on kaikki vastaukset ja jolta asiat pitää varmistaa? Vai onko hän olemassa muuta organisaatiota palvellakseen ja näyttämässä enemmänkin tietä visioon ja tavoitteisiin? 

Työntekijälähtöisessä johtamisessa asetutaan johtajan tornista ja etäisyyden päästä lähemmäs ihmisiä ja heidän arkeaan. Huomion keskiöön nostetaan työntekijöiden aidot ja yksilölliset tarpeet, kokemukset ja näkökulmat. Tämä voi olla hyvin suurikin muutos johtamisessa ainakin niille yrityksille, joissa asiat ollaan totuttu ratkaistavan johtoryhmätasolla ja sieltä  ”jalkauttamaan” henkilökunnalle.

Loppupeleissä johtamisessa ja johdettavana olemisessakin on kyse ihmisenä olemisesta. Ihmisen psykologisiin perustarpeisiin kuuluvat Decin ja Ryanin itsemääräytymisteorian (Self Determination Theory) mukaan autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Työntekijälähtöinen johtaminen parhaimmillaan tukee ja vahvistaa näitä perustarpeita kaikkien organisaation jäsenten kohdalla. 

Itseohjautuvat ja vahvan toimijuuden omaavat työntekijät luovat perustan nyt ja tulevaisuudessa menestyville ja hyvinvoiville organisaatioille.

Näin johdat työntekijälähtöisesti – 4 vinkkiä

1. Tiedosta eri kuplat: On hyvä tunnistaa, että johtaja tai esihenkilö elää aina jossain määrin eri “kuplassa” kun työntekijät. Helposti unohtuu, että johdolla on pääsy esimerkiksi eri informaatioon kuin muilla. Johto elää usein jo enemmän tulevaisuutta ja on luonnollisesti myös syvemmällä strategiassa. Erilaisten todellisuuksien olemassaolon tunnistaminen on edellytys sille, että johtaja kykenee näkemään asioita myös työntekijöiden näkökulmasta.

2. Asetu toisen asemaan: Johtajan tulisi pyrkiä empaattisesti katsomaan asioita työntekjöiden näkökulmasta ja myös ylittämään mahdollisia omia psykologisia puolustautumismekanismejaan. Toisen ihmisen omasta poikkeava näkökulman saattaa herättää meissä tarpeen esimerkiksi selitellä, hyökätä tai kokonaan kieltää jokin asiantila. Tällaiset egosta kumpuavat reaktiot estävät empaattisen kohtaamisen onnistumisen.

3. Reflektoi omaa tekemistäsi. Kun johto reflektoi systemaattisesti omaa tapaansa toimia sekä kehittää ajatteluaan, luo tämä väistämättä työntekijälähtöisempää johtamista. Tällä hetkellä monet johtoryhmät ovat lähteneet reflektoimaan erityisesti organisaation tiedostettuja ja tiedostamattomia ihmiskäsityksiä. Ihmiskäsitys onkin yksi perustavanlaatuisimpia, usein tiedostamattomia oletuksia, joille johtamiskulttuuri perustuu.

4. Kehitä yhdessä työntekijöiden kanssa. Liiketoiminnan ja organisaation kehittäminen pohjautuu parhaimmillaan työntekijäymmärrykseen, vastaa ihmisten aitoihin tarpeisiin ja hyödyntää jokaisen organisaation jäsenen uniikkia näkökulmaa ja tietotaitoa. Kehittämistyötä tulee tehdä yhdessä työntekijöiden kanssa eikä ylhäältä alaspäin. 

Aiheesta enemmän kiinnostuneille vinkkaamme vielä Työterveyslaitoksen mainion Johtotähti-oppaan, josta löytyy paljon esimerkkejä työntekijälähtöisen kulttuurin rakentamisesta.


Fambition on erikoistunut ihmislähtöisemmän työelämän konsultointiin ja valmentamiseen.

Blogin kirjoittajat Laura Hannola ja Linda Rautanen ovat työntekijäkokemuksen asiantuntijoita.

Haluatko saada ajankohtaisimmat uutiset ja lisää vinkkejä työntekijäkokemuksesta sähköpostiisi? Tilaa meidän uutiskirje täältä!