Tunnistatko voimaantuneen ihmisen? Pidä silmällä näitä merkkejä

Miten työnantaja saisi perhevapaalta takaisin itseensä luottavan ja proaktiivisen työntekijän? Työntekijän, joka tietää mitä haluaa ja mihin pystyy? Meillä on tähän ajatus.

Tutustuin itse voimaantumisen teoriaan noin 10 vuotta sitten. Voimaantuminen (empowerment) on monitieteinen ilmiö, joka suomeksi on käännetty myös esimerkiksi valtaistumiseksi tai valtaantumiseksi [i]. Minua viehättää nimenomaan termi voimaantuminen, jota esimerkiksi Juha Siitonen [ii] on käyttänyt kasvatustieteen väitöskirjassaan.

Valta on jotakin ihmisen ulkopuolella olevaa, kun taas voima tulee sisältä ja on löydettävissä ihmisestä itsestään.

Mistä voimaantuneen ihmisen sitten tunnistaa? Terhi Takanen (2005) on listannut yleisiä voimaantumisen merkkejä.

Voimaantunut ihminen

 • ottaa vastuun omasta kehityksestään
 • luo itse omat mahdollisuutensa
 • haluaa ja kykenee toimimaan oikeaksi kokemallaan tavalla
 • asettaa päämääriä ja toimii niiden suuntaisesti
 • huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan
 • kokee elämän ja työn merkityksellisenä
 • uskoo tulevaisuuteen, omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa asioihin

Tai ehkä sen vaan tuntee?

Voimaantumisen merkkejä voivat olla

 • hyvän olon tunne
 • flow-tila, työn ilo
 • motivoituneisuus ja energisyys
 • rohkeus kyseenalaistaa
 • pelkojen esiinnousu ja kohtaaminen
 • vapauden ja vaikutusmahdollisuuksien tunne
 • vastuunotto itsestä ja kokonaisuudesta

Kuulostaa samalta, mitä Fambitionin oman FAM Back -pilotin osallistujatkin kertovat (lue Elisa Röngän mainio kirjoitus Making the Jump). FAM Back on ohjelma perhevapaalta töihin palaaville huipputyypeille sekä huipputyönantajille.

Juuri siihenhän FAM Back tähtää, että osallistujat löytävät sisäisen voimansa ja rohkaistuvat johtamaan itse itseään ja omaa työuraansa uudessa elämäntilanteessa.

Tiedämme, että ohjelmalla voi olla kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia palaajan työuraan. Lue lisää tästä blogikirjoituksesta tai Talouselämä-lehdestä.

 

Kirjoittaja Laura Hannola on työelämävisionääri, joka voimaantuu osana hyvää porukkaa kuten Fambition-tiimiä tai HJK Klubin Gimmoja.

 

Lähteet ja suositeltavaa lisäluettavaa:
[i] Takanen, Terhi (2005). Voimaantuva työyhteisö – miten luomme tulevaisuutta?
[ii] Siitonen, Juha (1999). Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua.